Generalistisch coalitieakkoord biedt perspectief maar mist urgentie op dementie

Woensdag is het coalitieakkoord gepresenteerd. Het coalitieakkoord heeft ook invloed op het leven van mensen met dementie en hun naasten. Wat betekent het coalitieakkoord voor mensen met dementie en hun mantelzorgers?

Zorg en ondersteuning mist urgentie

Met de stijging van het aantal mensen met dementie en de te verwachten daling van het aantal mantelzorgers, staan we voor een uitdaging als het gaat om langer thuis wonen. Mantelzorgers ervaren steeds meer druk. Het is van groot belang dat ze ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld door de inzet van de casemanager dementie, passende en gevarieerde activiteiten en voldoende opties voor respijtzorg. Met de ombuiging van 4,5 miljard wordt onvoldoende ingezet op goede ondersteuning van mensen met dementie thuis en in het verpleeghuis. De urgentie voor mensen die nu leven met dementie mist.

Veel aandacht voor bouwen en wonen, nu nog specifiek maken voor wonen met dementie

Het thema wonen krijgt veel aandacht in het coalitieakkoord, met de ambitie om 100.000 woningen per jaar te bouwen. Dit is relevant voor mensen met dementie, want driekwart van de mensen met dementie en hun naasten vindt de huidige woning niet geschikt om in te leven. Daarom moet een deel van deze te bouwen woningen dementievriendelijk worden. Een dementievriendelijke woning staat in de vertrouwde en veilige omgeving, in een dementievriendelijke buurt, heeft vrijheid, een plek voor ontmoetingen en de nabijheid van een vertrouwde mantelzorger. Alzheimer Nederland ziet erop toe dat de toekomstige bouw- en woonagenda dementievriendelijke woningen omvatten. Want bouwen voor mensen met dementie loont en heeft effect op de hele woningmarkt.

Alzheimeronderzoek krijgt prioriteit

Onderzoek en inzet op risicoreductie is hard nodig zodat minder mensen dementie krijgen in de toekomst. Alzheimer Nederland is blij dat ook het nieuwe kabinet investeert in onderzoek naar de ziekte van Alzheimer. Het onderzoek moet zich richten op oorzaken, risicofactoren, afremmen, genezing en kwaliteit van leven. Ook risicoreductie en een gezonde leefstijl heeft de prioriteit gekregen die het verdient.

Nationale dementiestrategie VWS blijft leidend

Alzheimer Nederland zit in de adviesraad van de Nationale Dementiestrategie van VWS, deze strategie blijft leidend. Hiermee biedt het coalitieakkoord voldoende perspectief voor mensen met dementie.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door