Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Alzheimer Nederland kijkt ernaar uit om het consortium op te zetten en te leiden. Marco Blom, hoofd wetenschappelijk onderzoek bij Alzheimer Nederland: “Alzheimer Nederland werkt van oudsher samen met overheid, onderzoekers, onderwijs, zorgaanbieders en mensen met dementie en hun naasten. We zien dit consortium dan ook als een uitgelezen kans om het netwerk tussen al deze groepen te versterken, zodat nieuwe en bestaande kennis optimaal kan worden ingezet.” 

Bijdragen aan dit consortium

Alzheimer Nederland wil de belangrijkste bestaande, maar vooral nieuwe kennis uit onderzoek efficiënter naar de praktijk te brengen. De basis hiervan wordt gevormd door bestaande en nog te vormen onderzoeksconsortia gericht op persoonsgerichte zorg, technologische ondersteuning, betere diagnostiek, preventie door leefstijl en fundamenteel onderzoek. Partijen die samen met Alzheimer Nederland en het onderzoeksveld willen werken aan deze doelstelling worden uitgenodigd om hun interesse kenbaar te maken via [email protected]. Gedacht wordt aan; 

  • Kennisinstituten en andere relevante partijen ten behoeve van kennisverspreiding en implementatie van resultaten richting zorgpraktijk, zoals onderzoekers van practoraten en lectoraten.  

  • Relevante partijen ten behoeve van economische valorisatie en bedrijvigheid.  

  • Relevante partijen ten behoeve van het (her)bruikbaar maken en delen van data. 

  • Vertegenwoordigers vanuit de zorgpraktijk. 

  • Vertegenwoordigers vanuit onderwijsinstellingen (waaronder mbo en hbo). 

  • Vertegenwoordigers vanuit zorgverzekeraars en eventuele andere relevante marktpartijen.  

  • Naast de al uitgenodigde vertegenwoordigers van reeds gehonoreerde multidisciplinaire consortia, worden ook vertegenwoordigers van andere lopende dementieconsortia uitgenodigd om re reageren. 

Partijen die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan dit consortium kunnen zich melden bij Alzheimer Nederland via [email protected]. Dit kan zowel voor als na de deadline van de subsidieoproep.