De plannen van het kabinet voor dementiezorg in 2017

Tweede Kamer over dementiezorg
Tweede Kamer over dementiezorg

Vandaag is het Prinsjesdag, de derde dinsdag van september, waarop het kabinet de plannen voor het komende jaar bekend maakt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt extra geld beschikbaar voor wijkverpleegkundige zorg en schrapt de bezuinigingen op langdurige zorg voor onder andere ouderen.

Geld beschikbaar voor onderzoek naar dementie

Met het groter wordende aantal mensen met dementie in onze samenleving blijft er een impuls nodig om te blijven zoeken naar betere behandelingsmogelijkheden. In de jaren 2017 tot en met 2020 is er ruim 32 miljoen beschikbaar voor de onderzoek in het Deltaplan Dementie. Dat is onder andere gericht op onderzoek naar betere kwaliteit van leven, behandeling, genezing en het voorkomen van dementie.

Een plan voor zorgverbetering

Ook zet het kabinet via het Deltaplan Dementie in op het verder toepassen en aanpassen van de zorgstandaard dementie aan voortschrijdend inzicht in wat nodig is om patiënt en mantelzorg optimaal te ondersteunen. Hiervoor is met alle partijen een zorgverbeterprogramma dementie gemaakt. Doel is dat mensen met dementie en mantelzorgers op tijd zo goed mogelijke zorg krijgen.

Programma Samen dementievriendelijk

Het kabinet slaat de handen ineen met patiënten, hun naasten, wetenschappers en ondernemers om onze samenleving dementievriendelijker te maken. Het lopende programma Samendementievriendelijk wordt in 2017 verder uitgerold. In 2017 wordt besloten of er een vervolg komt op de huidige subsidie van 2,3 miljoen euro. Het doel is dat eind 2017 ten minste 50.000 mensen zich als dementievriendelijk hebben geregistreerd.

Meer geld voor wijkverpleging

De wijkverpleegkundigen krijgen meer geld en ruimte om hun vak uit te oefenen voor mensen die thuis zorg nodig hebben. Het staat hoog op de agenda bij dit kabinet. In 2017 is er voor de wijkverpleging 180 miljoen meer beschikbaar.

Andere belangrijke punten

De eigen bijdrage in de Wmo wordt lager in 2017. Huishoudens in de eigen bijdrageregeling van de Wmo (circa 290 duizend huishoudens) gaan er allemaal op vooruit. Alleenverdieners met een chronisch zieke partner merken hier het meeste van. Het kabinet trekt hier 50 miljoen euro voor uit. Ondanks de uitbreiding van het pakket, blijft het eigen risico voor het eerst sinds de invoering in 2008 gelijk: 385 euro.

Landelijke lobby

Alzheimer Nederland volgt de ontwikkelingen in de zorg nauwlettend, samen met onze vrijwilligers belangenbehartiging. Zo komen we in de politiek in Den Haag op voor betere dementiezorg. We ondersteunen gemeenten bij de uitvoering van hun zorgtaken. En we onderhouden nauwe contacten met zorgverzekeraars.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door