Deelname onderzoek – Lily – Daybreak LY3314814

Deelnemers gezocht met beginnende ziekte van Alzheimer voor medicijnonderzoek

Het Brain Research Centrum (ARC) in Amsterdam is op zoek naar mensen met beginnende ziekte van Alzheimer voor deelname aan een onderzoek naar het effect van een nieuw onderzoeksmiddel (LY3314814) tegen de ziekte van Alzheimer.

Met dit fase 3 onderzoek wordt de werkzaamheid en veiligheid van het onderzoeksmiddel LY3314814 onderzocht, om te kijken of de progressie van de ziekte vertraagt kan worden bij patiënten met en lichte vorm van de ziekte van Alzheimer.
Het doel van dit onderzoek is om meer te weten te komen over de effectiviteit en de veiligheid van het onderzoeksmiddel.

Wat houdt het onderzoek in?

In ongeveer anderhalf jaar bezoekt u ± 16 keer ons onderzoekscentrum. Het onderzoek is opgedeeld in verschillende fasen met de optie om deel te nemen aan een vervolgonderzoek van ook anderhalf jaar.

  • Screening: Tijdens drie bezoeken wordt bepaald of u voldoet aan de criteria van het onderzoek en of uw gezondheid deelname aan het onderzoek toelaat. De onderzoeken bestaan onder andere uit bloedonderzoek, lichamelijk onderzoek, geheugentesten, vragenlijsten, een MRI-scan en een ruggenprik. Sommige van deze onderzoeken vinden buiten ons eigen onderzoekscentrum plaats. De tijd voor de selectie beslaat ongeveer twee maanden.
  • Onderzoeksfase: Gedurende anderhalf jaar slikt u eenmaal per dag het onderzoeksmiddel en komt u twaalf keer naar het onderzoekscentrum voor controle. Tijdens deze bezoeken worden er afwisselend geheugentesten, vragenlijsten, bloed- en lichamelijk onderzoek herhaald.

Een deel van de deelnemers krijgt een placebo, een deel krijgt een lage dosering en een deel krijgt een hoge dosering van het onderzoeksmiddel

  • Controle: Uiterlijk zes weken na het nemen van de laatste tablet van het onderzoeksmiddel, komt u nog één keer naar ons onderzoekscentrum voor een laatste controle.
  • Optionele verlenging: na afronding van de eerste anderhalf jaar van het onderzoek, is er de mogelijkheid deel te nemen aan een verlenging van het onderzoek gedurende anderhalf jaar. Hierbij krijgt iedereen het onderzoeksmiddel en er is dus geen placebogroep. Wel blijft er een groep met een lage en met een hoge dosering.

Wie kan deelnemen?

  • Mannen en vrouwen in de leeftijd van 55 tot 85 jaar, die gediagnosticeerd zijn met de ziekte van Alzheimer in het lichte stadium. De diagnose dient gesteld te zijn door een arts.
  • Gebruik van alzheimermedicatie is toegestaan, mits de dosering langer dan 30 dagen hetzelfde is gebleven.
  • U heeft een naaste/mantelverzorger die u tijdens de bezoeken aan het onderzoekscentrum kan vergezellen en o.a. vragen over uw gezondheid en functioneren kan beantwoorden.
  • U voldoet aan de specifieke overige voorwaarden voor deelname aan het onderzoek. Dit zal bekeken worden door de onderzoeksarts van ARC in Amsterdam.

Gedurende dit onderzoek zullen uw reiskosten worden vergoed. Mocht u tijdens de lunch nog in ons centrum zijn, dan verzorgen wij ook een lunch voor u en uw studiepartner.

Aanmelden

Als u zich (vrijblijvend) wilt aanmelden, kan dit via het aanmeldformulier. De onderzoekers nemen dan contact met u op en geven u dan uitgebreide informatie over het onderzoek. Op basis van deze informatie kunt u beslissen of u zich wilt aanmelden voor het onderzoek.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door