Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Wie kan meedoen?

  • Je bent 18 jaar of ouder.
  • Je vindt het leuk om mee te denken. Dit kan vanuit je eigen interesse, ervaring of omdat je mogelijk kunt bijdragen aan het verkleinen van de kans op dementie (bijvoorbeeld omdat je in de zorg, het onderwijs of beleid werkt).
  • Je kunt Nederlands spreken en schrijven.

Wat houdt het meedoen in?

Als je meedoet kom je in een adviesgroep terecht die zal bestaan uit ongeveer 10 tot 12 mensen. Deze groep geeft advies over hoe het onderzoek eruit moet komen te zien. De groep zal vier jaar bestaan en komt vier keer per jaar samen, deze bijeenkomsten duren een uur. De bijeenkomsten zullen in hybride vorm zijn. Dit betekent dat je naar de bijeenkomsten kunt reizen, maar ook online kunt aansluiten. Vragen waar je het bijvoorbeeld samen over gaat hebben tijdens de bijeenkomsten zijn: 

  • Hoe kunnen we het beste onderzoeken wat burgers weten over dementie?
  • Hoe kunnen we burgers bereiken voor ons onderzoek?
  • Welke organisaties uit de samenleving zijn belangrijk bij het tegengaan van dementie?
  • Welke veranderingen zijn er nodig voor een gezondere samenleving?

Daarnaast willen de onderzoekers leermateriaal maken voor burgers, zoals filmpjes of posters. De adviesgroep wordt gevraagd om dit leermateriaal te testen. 

Meer informatie en deelname

Wil je meedoen met de adviesgroep of heb je nog vragen? Neem dan contact op met de onderzoekers via [email protected]. Aanmelden kan tot en met 1 september.

Accepteer cookies om de video te kunnen bekijken