Deelnemers gezocht: bloeddrukherstel bij dementie

De bloedvoorziening in de hersenen is van groot belang voor voldoende energie toevoer. Hiervoor is een stabiele bloeddruk nodig. Bij dementie zien we echter vaak dat er problemen zijn in de bloeddrukregeling. Het Radboudumc in Nijmegen onderzoekt daarom de relatie tussen de regeling van uw bloeddruk, hersendoorbloeding en dementie. 

Wanneer u deelneemt aan het onderzoek, zal uw bloeddruk-systeem worden getest door middel van een kanteltafeltest waarbij u bijna rechtop staat. Dit is een niet-belastende manier om te onderzoeken hoe uw bloeddruk-systeem functioneert. Door dit onderzoek hopen wij beter te begrijpen of het regelsysteem is aangetast bij dementie en in wat voor mate.

Wie kan deelnemen? 

Om deel te nemen aan het onderzoek moet u ouder zijn dan 55 jaar en passen in een van de volgende groepen:

  • Mensen met milde cognitieve stoornis (MCI) of de ziekte van Alzheimer.
  • Naasten (partner, vriend(in) of familielid) van mensen met de diagnose MCI of de ziekte van Alzheimer.
  • Mensen zonder geheugenklachten die graag meehelpen in het onderzoek naar dementie.

Waar? 

Op de afdeling Geriatrie in het Radboudumc te Nijmegen.

Wat houdt deelname in?

Deelname aan het onderzoek houdt in dat u wordt uitgenodigd voor onderzoek naar uw bloeddrukherstel. U komt eenmalig één ochtend (tussen 9 en 12 uur) naar het Radboudumc. Hierbij ondergaat u enkele niet-belastende onderzoeken. Wij stellen vragen over uw algemene gezondheid, doen geheugentesten, meten de hoeveelheid water en vet in uw lichaam en meten doorlopend uw bloeddruk, hartslag en hersendoorbloeding. U wordt gevraagd om eerst 20 minuten stil te liggen, waarna wij door middel van de kanteltafeltest uw bloeddrukherstel zullen onderzoeken.

Meer informatie?

Als waardering voor uw deelname ontvangt u na afloop van het onderzoek een waardebon van €50,-. Wilt u meer informatie over het onderzoek? Dan kunt u contact opnemen met Nina Smets, onderzoeker op de Afdeling Geriatrie in het Radboudumc, door een mail te sturen naar nina.smets@radboudumc.nl of telefonisch via 0612058645.

 

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door