Deelnemers gezocht: fiets onderzoek

logo ExCersion-VCI

Gezocht: Patiënten met ‘vasculaire cognitieve stoornissen’ voor fiets-onderzoek

Onderzoekers uit Amsterdam en Utrecht zijn op zoek naar deelnemers met ‘vasculaire cognitieve stoornissen’ voor een onderzoek naar het effect van een bewegingsprogramma op de doorbloeding van de hersenen.

Doel van het onderzoek

Lichaamsbeweging heeft een positief effect op de functies van de hersenen, zoals het geheugen en aandacht. Wat dit positieve effect veroorzaakt is echter onduidelijk. Wij onderzoeken of lichaamsbeweging zorgt voor een betere doorbloeding van de hersenen. Daarnaast onderzoeken we of lichaamsbeweging ook een effect heeft op het geheugen en de lichamelijke conditie.

Wie kan meedoen:

Patiënten ouder dan 50 jaar die:

  • Geheugenklachten hebben (door arts vastgestelde diagnose ‘milde cognitieve klachten’ of ‘subjectieve klachten’) en vasculaire problemen in de hersenen;
  • Geen dementie hebben;
  • Weinig tot niet sporten.

Het onderzoek:

Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 16 weken en bestaat uit drie delen.

  • De screening bestaat uit twee bezoeken: Tijdens het eerste bezoek bekijken we of het voor u veilig is om deel te nemen aan het bewegingsprogramma. Tijdens het tweede bezoek doet u mee aan verschillende onderzoeken, zoals bloedonderzoek, geheugentesten, conditietesten en een hersenscan. Na de screening worden deelnemers doormiddel van loting ingedeeld in een bewegingsgroep en een controlegroep. U kunt niet van groep wisselen na deze loting.
  • Mensen in de bewegingsgroep krijgen thuis een fiets (hometrainer) bezorgd, waarop een sportprogramma van14 weken, 3 keer per week, wordt uitgevoerd. Het bewegingsprogramma wordt aangepast aan de lichamelijke conditie van de deelnemer en is deels begeleid. De controlegroep krijgt een informatieprogramma.
  • Controle. Na 14 weken bezoekt u voor de laatste keer het ziekenhuis voor een herhaling van de metingen beschreven bij het tweede bezoek.

Vergoeding:

Deelname is kosteloos. Tevens krijgt u alle reiskosten die u maakt voor het onderzoek volledig vergoed.

Meedoen of vragen?

Het onderzoek vindt plaats in Amsterdam en Utrecht. Wilt u meedoen en/of hebt u vragen? Neem dan contact op met de onderzoekers van uw keuze:

 

Amsterdam

Annebet Leeuwis
020-4448548 
a.leeuwis@vumc.nl

Utrecht
Mw. L.P. Onkenhout of mw. K.J. Klapper
088-75 585 15
hartbreinstudie@umcutrecht.nl

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door