Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Wie kan deelnemen?

De onderzoekers zijn op zoek naar senioren die in het dagelijks leven vooral Nederlands spreken en niet zo goed zijn in Engels.

U kunt deelnemen aan het onderzoek als...
  • … u tussen de 65 en 85 jaar bent;
  • … u een arts heeft bezocht voor problemen met het geheugen en/of denkvermogen, OF u nu of in de afgelopen 6 maanden last hebt (gehad) van depressieve klachten;
  • … uw eerste taal (moedertaal) Nederlands is;
  • … u dagelijks (bijna) alleen Nederlands spreekt;
  • … u niet vloeiend een andere taal spreekt, zoals Fries;
  • … u niet zo goed bent in het spreken en begrijpen van Engels;
  • … u in de afgelopen 20 jaar niet of weinig op een muziekinstrument hebt gespeeld;
  • … u beschikking heeft over een tablet of (laptop) computer met webcam, microfoon en internetverbinding, en u hier grotendeels mee overweg kan;
  • … u niet aan een neurologische aandoening lijdt (zoals epilepsie, dementie, of een neuromusculaire aandoening).

Wat houdt het onderzoek in?

In verband met de huidige situatie rondom het coronavirus zal het onderzoek volledig online plaatsvinden. In het onderzoek krijgen deelnemers een gratis, online cursus Engels aangeboden die drie maanden duurt. De eerstvolgende cursusronde start begin april 2022. De cursus is thuis te volgen, zolang deelnemers een laptop of tablet met internetverbinding hebben. Het is dus volledig veilig in deze coronatijd, en de onderzoekers hopen de deelnemers iets leuks te kunnen bieden waarbij zij bovendien nieuwe mensen ontmoeten.

Verder worden deelnemers in het kader van het onderzoek uitgenodigd voor een videogesprek vóór de cursus, direct na de cursus, en vier maanden na afloop. In deze gesprekken wordt door middel van testjes, vragenlijsten en interviews onderzocht hoe deelname aan de cursus het denkvermogen en de stemming beïnvloedt. Op www.rug.nl/let/cogflex komt u meer te weten over hoe het onderzoek er precies uitziet.

Vergoeding

Als dank voor deelname bieden de onderzoekers, naast de gratis cursus, na het laatste testmoment een vergoeding van €100.

Meedoen of meer informatie?

Zin gekregen om mee te doen of wilt u meer informatie? Stuur dan een email met uw naam en uw telefoonnummer naar [email protected]. U aanmelden voor het onderzoek kan ook via dit contactformulier.