Deelnemers gezocht voor Alzheimer onderzoek

Het Brain Research Centrum (BRC) in Amsterdam is op zoek naar mensen met beginnende ziekte van Alzheimer voor deelname aan een onderzoek naar het effect van een nieuw onderzoeksmiddel (aducanumab / BIIB037) tegen de ziekte van Alzheimer.


Doel van het onderzoek
Met dit onderzoek -een zogenaamd fase III onderzoek- hopen de onderzoekers meer te weten komen de effecten, veiligheid en bijwerkingen van een nieuw middel genaamd aducanumab. Onderzoekers hopen dat dit middel schadelijke eiwitten uit de hersenen kan verwijderen. Deze schadelijke eiwitten spelen een rol bij het ontstaan van de ziekte van Alzheimer.

 

Wie kan deelnemen?
Mannen en vrouwen, met vroege/beginnende ziekte van alzheimer, die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Leeftijd: 50 jaar of ouder, maar jonger dan 85 jaar.
  • U heeft een naaste/mantelzorger die u tijdens enkele bezoeken aan het onderzoekscentrum kan vergezellen en o.a. vragen over uw gezondheid en functioneren kan beantwoorden.
  • U voldoet aan de overige voorwaarden voor deelname aan de studie. Dit zal bekeken worden door de onderzoeker van BRC in Amsterdam.


Wat houdt het onderzoek in?
In ongeveer anderhalf jaar bezoekt u +/- 32 maal het onderzoekscentrum. Het onderzoek is opgedeeld in drie stadia, met optie tot deelname aan een vervolgonderzoek van 2 jaar;

  • Selectie: Tijdens drie bezoeken aan het onderzoekscentrum wordt bepaald of u voldoet aan de onderzoekscriteria en of uw gezondheid deelname aan het onderzoek toelaat. Wanneer dit zo is, mag u binnen twee maanden deelnemen aan het onderzoek. De keuring bestaat onder andere uit bloedonderzoek, lichamelijk onderzoek, geheugentesten, vragenlijsten, twee hersenscans en optioneel een ruggenprik.
  • Onderzoek: U krijgt gedurende anderhalf jaar iedere vier weken een infuus met het onderzoeksmiddel, deze behandeling duurt ongeveer 1 uur. Naast de behandeling krijgt u op deze momenten een kort lichamelijk onderzoek, dat op bepaalde momenten wordt uitgebreid met uitgebreider onderzoek. Tussentijds komt u 7 maal naar het onderzoekscentrum voor een MRI hersenscan.
  • Controle: In de maand na het onderzoek bezoekt u twee keer het onderzoekscentrum voor controle.
  • Optionele verlenging: Na het onderzoek kunt u deelnemen aan een verlenging van het onderzoek gedurende twee jaar.


Mogelijke bijwerkingen
Ongeveer een kwart van de deelnemers aan eerdere onderzoeken naar aducanumab kreeg last van tijdelijke vochtophoping in de hersenen of rondom de hersenen en/of kleine bloedinkjes in of rondom de hersenen. Deelnemers met deze vochtophoping of kleine bloedinkjes kunnen de volgende symptomen ondervinden: hoofdpijn, verwardheid of concentratieproblemen en toevallen. Uit voorzorg zal uw onderzoeksarts tijdens het onderzoek testen doen om uw hersenen te controleren. Naast deze bijwerkingen kwam bij meer dan 1 op de 10 deelnemers hoofdpijn, urineweginfecties en verkoudheid voor.

Gezondheidsvoordelen
Als u meedoet aan dit onderzoek betekent dit niet dat uw ziekte overgaat of dat u minder last krijgt van uw ziekte. Maar u draagt wel bij aan meer kennis over de behandeling van de ziekte van Alzheimer. Aducanumab kan uw ziekte verbeteren, maar dit is niet zeker. Op elk moment tijdens dit onderzoek kan uw ziekte terugkomen of verslechteren.

Onkostenvergoeding
Alle onkosten, waaronder reis-, en maaltijdkosten worden voor u en uw partner vergoed.
Meer informatie en deelname

Als u vragen hebt over het onderzoek kunt u contact opnemen met:
Het Brain Research Centrum, te Amsterdam
Tel: 020 - 301 71 70
info@brainresearchcenter.nl

Aanmelden
Als u zich (vrijblijvend) wilt aanmelden, kan dit via het aanmeldformulier. De onderzoekers nemen dan contact met u op en geven u dan uitgebreide informatie over het onderzoek. Op basis van deze informatie kunt u beslissen of u zich wilt aanmelden voor het onderzoek.

 

 

 

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door