Deelnemers gezocht voor beweegonderzoek, mensen 55 jaar en ouder

Deelnemers gezocht

Onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam, onder leiding van prof. dr. Erik Scherder, zijn op zoek naar gezonde mensen van 55 jaar of ouder, die mee willen doen aan een onderzoek naar bewegen en het denkvermogen. Het onderzoek duurt een half jaar en vindt plaats onder begeleiding van een professionele coach.

Wie kan deelnemen?

 • Mannen en vrouwen van 55 jaar of ouder, die voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • U bent niet rolstoelgebonden en heeft geen ernstige medische problemen die de mogelijkheden tot fysieke activiteit beperken.
  • U heeft geen diagnose van dementie en geen (geschiedenis van) hersentrauma, alcoholmisbruik of epilepsie.    
 • Tijdens de eerste afspraak wordt bepaald of u voldoet aan de criteria voor deelname. Hiertoe stellen wij u eerst een aantal vragen over uw gezondheid. 
 • We maken ook een korte inschatting van uw denkvermogen en geheugen met een vragenlijst. 

Het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit twee fasen. In elke fase wordt een aparte doelstelling onderzocht 

 • Fase 1
  In fase 1 onderzoeken we in welke mate u dagelijks beweegt en hoe het gesteld is met uw geheugen en denkvermogen. Deze fase bestaat uit 2 contactmomenten en een 14- daagse meting met een stappenteller. 
 • Fase 2;
  In fase 2 onderzoeken we of meer bewegen tot een verbetering van het geheugen en het denkvermogen leidt.
  De mensen die voldoen aan de eisen van de studie, worden ingedeeld in twee groepen. U kunt niet zelf kiezen in welke groep u komt.
  • De helft van de deelnemers nemen deel aan de 'COACH' methode; die is gericht op het bevorderen van lichamelijke activiteiten in het dagelijks leven. Deelnemers worden tijdens individuele gesprekken met een coach geholpen bij het stellen van persoonlijke doelen met betrekking tot het verhogen van hun lichamelijke activiteit. Met een stappenteller houden deelnemers zelf hun dagelijkse activiteit in de gaten. Het COACH programma bestaat uit 7 gesprekken, verdeeld over 6 maanden. 
  • De andere helft van de deelnemers bieden wij 1 op 1 begeleiding in het vergroten van de soepelheid en het bewegingsbereik van de spieren. Zij ontvangen eveneens een stappenteller en worden na afloop van de studie uitgenodigd voor een COACH gesprek. 
 • Nameting
  3 maanden na het laatste COACH gesprek zal er nog een gesprek en een meting plaatsvinden om te onderzoeken of het COACH programma ook op de lange termijn effectief is en de lichamelijke fitheid en het denkvermogen zijn veranderd. 
 • Praktisch
  Bij alle deelnemers meten we een aantal keer de lichamelijke conditie, belangrijke hormoonwaarden in het bloed, het geheugen en het denkvermogen. De metingen en gesprekken vinden bij u thuis plaats op een tijdstip dat u schikt. De stappenteller mag u na afloop van het onderzoek houden. 

Hoe doet u mee?

Wilt u meedoen of meer over het onderzoek weten? Neemt u dan contact op met de coördinerend onderzoeker of meldt u aan via de website www.bewegennietvergeten.nl.

 


 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door