Deelnemers gezocht voor onderzoek muziek en dementie

Vanuit het Erasmus MC is de onderzoeksgroep ‘Muziek als Medicijn’ bezig met een onderzoek naar de effecten van het dagelijks luisteren naar persoonlijke voorkeursmuziek op het gedrag van mensen met dementie. Hierbij kijken we ook naar de effecten hiervan op de mantelzorger.

Het onderzoek

 • Het onderzoek vergelijkt twee groepen met elkaar; de muziek-groep en de controle-groep. Loting bepaalt in welke groep u terecht komt.
 • Deelnemers in de muziek-groep luisteren gedurende 12 weken dagelijks naar een speciaal samengestelde afspeellijst met muziek (hiervoor krijgt u een tablet in bruikleen).
 • Deelnemers in de controle-groep hoeven niks extra te doen.
 • Het onderzoek vindt volledig bij u thuis plaats en kan starten wanneer u dat wil.
 • Voor de start van deelname komt een arts-onderzoeker thuis langs voor extra uitleg en een aantal vragenlijsten.
 • Na 6, 12 en 18 weken worden er vragenlijsten afgenomen bij de mantelzorger middels een telefoongesprek.
  • Deze vragenlijsten gaan deels over hoe het gaat met de persoon met dementie, en deels over hoe het gaat met de mantelzorger.
  • Deze telefoongesprekken duren ongeveer één uur en worden ruim van te voren ingepland.

U krijgt

 • Een persoonlijk samengestelde afspeellijst met muziek (ongeacht in welke groep u wordt ingeloot).
 • Indien ingeloot in de muziekgroep: een tablet in bruikleen om muziek te luisteren.
 • Begeleiding van een arts-onderzoeker gedurende deelname aan het onderzoek.

Wie kan meedoen

 • Thuiswonende mensen met dementie met een vaste mantelzorger.
 • Persoon met dementie en mantelzorger beheersen de Nederlandse taal goed.

Contact

 • music.decare@erasmusmc.nl
 • 06-30 85 74 90
Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door