Deelnemers gezocht voor onderzoek sociale terugtrekking bij alzheimer

Deelnemers gezocht;

Onderzoekers van het UMC Utrecht zoeken mensen met de ziekte van Alzheimer, die mee willen doen aan een onderzoek naar sociale terugtrekking. Dit onderzoek kan kennis opleveren die de diagnose en behandeling van de ziekte verbeterd. Het onderzoek maakt deel uit van een groot onderzoek naar sociale terugtrekking bij schizofrenie en de ziekte van Alzheimer.

Waarom dit onderzoek?

Psychiatrische en neurologische ziektes zijn vaak moeilijk vast te stellen. Vaak lijken de symptomen op elkaar en is het niet duidelijk welke diagnose gesteld moet worden. Een voorbeeld van een symptoom dat bij verschillende psychiatrische en neurologische aandoeningen voorkomt is ‘sociale terugtrekking’. Dit houdt in dat iemand minder met andere mensen omgaat dan vroeger. Sociale terugtrekking komt onder andere voor bij mensen met de ziekte van Alzheimer, maar bijvoorbeeld ook bij schizofrenie.

In dit onderzoek kijken we naar meetbare kenmerken van sociale terugtrekking. Ook meten we het denkvermogen van de deelnemers. Door middel van dit onderzoek verwachten we symptomen van schizofrenie en de ziekte van Alzheimer beter te begrijpen en te onderscheiden. Dit kan de diagnose en behandeling vergemakkelijken. We hebben gekozen voor 2 belangrijke ziektes die op veel gebieden verschillen, maar juist op het gebied van sociale terugtrekking op elkaar lijken.

Waar wordt het onderzoek uitgevoerd?

Het onderzoek wordt uitgevoerd in vier centra in Nederland en in Spanje. In Nederland werken de volgende instellingen mee: het VUmc, UMC Utrecht en het LUMC.

Naar wie zijn we op zoek?

We zijn op zoek naar 80 mannelijke en vrouwelijke deelnemers. U bent mogelijk geschikt voor deelname indien u (mogelijk) de ziekte van Alzheimer heeft (een diagnose is niet noodzakelijk), en u tussen de 50 en 80 jaar oud bent.

Wat gebeurt er als u meedoet?

Tijdens uw deelname vinden er 3 bezoeken aan het onderzoekscentrum plaats, die bij elkaar opgeteld in totaal ongeveer 16 uur duren. Hierbij worden vragenlijsten afgenomen en eenmalig bloed geprikt. Ook worden er 2 MRI scans (hersenfoto’s) genomen en 2 EEG onderzoeken gedaan om hersenactiviteit te meten.

Krijg ik een vergoeding voor deelname?

Wanneer u deelneemt aan de gehele studie (alle 3 bezoeken), vergoeden we €122 voor uw bestede tijd. Daarnaast kunt u een bedrag tot maximaal € 22,- verdienen met bepaalde taakjes die in de MRI scanner gedaan worden. In totaal kunt u dus een bedrag van € 144,- krijgen. Gemaakte reiskosten worden ook vergoed.

Interesse?

Laat het ons weten! Bezoek onze website: prism-project.eu

Of neem contact op via

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door