Deelnemers interviewstudie “Het levenstestament in de praktijk”

Interviewstudie levenstestament

Met een levenstestament kan iemand voorzorgsmaatregelen treffen voor de toekomst. Een levenstestament is een document waarin financiële, medische of persoonlijke wensen worden vastgelegd. Daarbij wordt ook vaak een vertegenwoordiger of gevolmachtigde benoemd die deze wensen gaat uitvoeren als iemand dat zelf niet meer kan.

De mogelijkheid om een levenstestament op te stellen kennen we in Nederland nog niet zo lang. Onderzoekers van de Vrije Universiteit en het NSCR zijn daarom benieuwd naar de ervaringen van mensen met het levenstestament. Wij zijn met name benieuwd naar:

  1. De verwachtingen van mensen die kortgeleden een levenstestament hebben opgesteld.
  2. De ervaringen van mensen die al langer een levenstestament hebben.
  3. De ervaringen van mensen die zijn aangewezen als vertegenwoordiger of gevolmachtigde.

Wie kan deelnemen?

Om een goed beeld te krijgen van de ervaringen met het levenstestament op verschillende momenten zoeken we mensen die:

  • al langer een levenstestament hebben en inmiddels ondersteuning krijgen van hun vertegenwoordiger of gevolmachtigde
  • als vertegenwoordiger of gevolmachtigde actief zijn

Wat houdt deelname in?

Er zal een interview van ongeveer 1 uur met u worden ingepland.

Waar vindt het onderzoek plaats?

In overleg met u zoeken we een plek om het interview af te nemen. Dit kan op de universiteit in Amsterdam, bij u thuis of op een andere geschikte plaats.

Vragen of aanmelden?

Als u vragen heeft over dit onderzoek of u wilt zich aanmelden, dan kunt u contact opnemen met Rieneke Stelma-Roorda (Onderzoeker faculteit Rechten van de Vrije Universiteit in Amsterdam) door een email te sturen naar h.n.roorda@vu.nl of te bellen met 06-83457462.

Meer informatie?

Meer informatie over het onderzoek kunt u lezen in onze informatiefolder.

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door