Deelnemers naar onderzoek 'Apps voor dementie'

  • Wilt u een hulpmiddel om uitdagingen in het dagelijks leven beter aan te pakken?
  • Wilt u een hulpmiddel dat u helpt om activiteiten te vinden die aansluiten bij uw interesses?
  • Bent u geïnteresseerd in technologie?

Als uw antwoord op een of meer van deze vragen ja is, dan heeft u misschien interesse om deel te nemen aan ons onderzoek!

Achtergrond

Tegenwoordig worden vaak touchscreen-apparaten gebruikt, zoals de I-pad of andere tablets. Er zijn veel applicaties (apps) op de markt met het doel mensen in hun dagelijks leven te ondersteunen en betekenisvolle activiteiten te bieden.
Echter, soms is het moeilijk geschikte apps te vinden: met welke trefwoorden kunt u die vinden? Welke apps passen bij uw persoonlijke interesses?
Saxion Hogeschool in Enschede heeft in samenwerking met VU medisch centrum in Amsterdam en Radboudumc in Nijmegen een oplossing voor dit probleem gezocht. Ze ontwikkelden een interactieve website genaamd FindMyApps om op een tablet te gebruiken. FindMyApps helpt apps te vinden voor dagelijkse en betekenisvolle activiteiten, die aansluiten bij de behoeften, in-teresses en mogelijkheden van de gebruiker.

Het onderzoek

In dit onderzoek gaan we het gebruik van FindMyApps na. Hiertoe willen we mensen die FindMyApps op de tablet gebruiken, vergelijken met mensen die de tablet gebruiken zonder FindMyApps. Hiervoor hebben we uw hulp nodig!

Wie kan deelnemen?

Mensen met lichte cognitieve beperkingen of met beginnende dementie die thuis wonen en die een mantelzorger hebben die hen kan en wil ondersteunen bij het gebruik van de tablet. Voorwaarde is dat u bereid bent deel te nemen aan het evaluatieonderzoek naar het gebruik van FindMyApps.

Wat meedoen inhoudt?

Er worden twee groepen gemaakt. Door loting wordt bepaald aan welke groep u zult deelnemen:

  1. De eerste groep gebruikt de tablet met FindMyApps
  2. De tweede groep gebruikt de tablet zonder FindMyApps.

Wanneer u gaat deelnemen aan de FindMyApps-groep, krijgt u FindMyApps op de tablet en kunt u hiermee naar geschikte apps zoeken en ze vervolgens downloaden en gebruiken zo vaak als u wilt. Er worden automatisch enkele gegevens over het gebruik van de tablet geregistreerd.

Wanneer u gaat deelnemen aan de groep die geen FindMyApps gebruikt, dan ontvangt u praktische tips over waar u bruikbare apps kunt vinden en hoe u deze kunt downloaden. Ook als u al een tablet gebruikt is dit nuttige informatie. U kunt de apps downloaden en gebruiken zo vaak als u wilt.
In beide groepen ontvangen u en uw mantelzorger training in het gebruik van de tablet (en in de eerste groep ook van FindMyApps).
Hieronder een samenvatting van wat van u wordt verwacht als u wilt deelnemen aan het onderzoek:

  1. Deelnemen aan een interview voor u en voor uw mantelzorger (maximaal 1 uur elk)
  2. Uw mantelzorger krijgt een training over het gebruik van de tablet, zodat hij/zij u hierbij kan helpen
  3. U mag de tablet drie maanden zo vaak gebruiken als u wilt
  4. Na 3 maanden zullen we u en uw mantelzorger opnieuw interviewen (max. 1 uur elk)
  5. Hierna kunt u als u dat wilt nog drie maanden gebruik maken van de tablet en deelnemen aan het onderzoek. Aan het eind van die tweede periode van drie maanden zal dan nogmaals een interview plaatsvinden met u en uw mantelzorger.

Contact

Wilt u meedoen aan het onderzoek of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met:

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door