Ga direct naar de contentGa direct naar de content

“De urgentie om oplossingen te vinden om dementie te voorkomen, behandelen en genezen is groter dan ooit. De coronacrisis heeft de omvang van de groep mensen met dementie in Nederland voor iedereen zichtbaar gemaakt. Een kwetsbare groep mensen die in grote snelheid uitgroeit tot een half miljoen in 2040. Voor deze mensen is nog geen enkele behandeling of medicijn mogelijk. Met onze campagne ‘Wat alz...’ willen wij mensen bewust maken dat dementie niet over ‘de ander’ gaat, maar dat de kans groot is dat je er zelf mee te maken krijgt. Dementie is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Hoe gaan we als maatschappij beter om met al die mensen met dementie nu? En: hoe kunnen we met elkaar zorgen dat volgende generaties niet meer met deze ziekte te maken krijgen?”, zegt Gerjoke Wilmink, directeur van Alzheimer Nederland.

1 op de 3 vrouwen krijgt dementie

De cijfers liegen er niet om: 1 op de 5 mensen krijgt dementie en onder vrouwen is dat 1 op de 3. Hoewel het risico op dementie toeneemt met het ouder worden is er een aanzienlijke groep mensen jonger dan < 65 jaar die dementie krijgt. Het is volksziekte nummer 1, met dodelijke afloop. Bij vrouwen is het doodsoorzaak nummer één, nog ver boven andere ziektes als hartfalen en borstkanker. Uit een onderzoek van Alzheimer Nederland onder het brede publiek blijkt dat veel mensen zich daar onvoldoende bewust van zijn. Zo schat de helft van de vrouwen de kans dat zij zelf dementie zal krijgen laag in. Daarnaast verwachten de meeste vrouwen dat borstkanker een veel hoger sterftecijfer heeft. Gerjoke Wilmink: “Inmiddels hebben vrouwen met borstkanker een goede overlevingskans. Dat vooruitzicht zou Alzheimer Nederland ook willen hebben bij dementie, daar is nog geen enkele overlevingskans op het moment”. Het grootste angstbeeld dat uit het onderzoek naar voren komt is dat men bij dementie de eigen  familie en vrienden niet meer zal herkennen. En maar liefst 40% van de ondervraagden geeft aan in geval van dementie het leven voor hem/haar geen zin meer heeft. “Dat is een schokkende uitkomst. Het geeft  aan hoe heftig men deze ziekte ervaart. En dat er echt een oplossing voor moet komen.”

Samen de puzzel leggen

Ondanks de urgentie om tot oplossingen te komen voor deze schrijnende hersenaandoening met dodelijke afloop, steekt het budget voor wetenschappelijk onderzoek nog steeds schril af bij het budget voor andere ziekten. En dat terwijl onderzoek het verschil kan maken. Zo zijn inmiddels steeds meer vormen van kanker te genezen en is hiv/aids niet langer een dodelijke ziekte. Onderzoekers zijn er van overtuigd dat we ook vormen van dementie kunnen genezen en voorkomen. Geen enkel lichaamsdeel is zo moeilijk te onderzoeken als de hersenen, maar technologische ontwikkelingen hebben de afgelopen twintig jaar veel nieuwe kennis opgeleverd. Zo weten we sneller en nauwkeuriger de diagnose te stellen en krijgen we steeds meer inzicht in risicofactoren. “Meer geld voor onderzoek is meer kans op behandeling en genezing, zo simpel is het.” aldus Gerjoke Wilmink.

Wat Alz... jij en ik de oplossing zijn?

Geef nu voor onderzoek, zodat dementie niet jouw toekomst wordt

Over dementie

Dementie is een syndroom dat wordt veroorzaakt door een hersenaandoening of een hersenziekte, zoals bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer. Als gevolg hiervan kan iemand steeds minder zelfstandig functioneren. Er is nog geen genezing mogelijk voor dementie. Uiteindelijk overlijdt iemand aan de gevolgen van dementie.

Feiten en cijfers

 • Momenteel leven er 280.000 mensen met dementie in Nederland. Rond 2040 zijn dat er meer dan een half miljoen.
 • Dementie is doodsoorzaak nr 1 bij vrouwen (bron: CBS).
 • 1 op 5 mensen krijgt dementie.
 • 1 op 3 vrouwen krijgt dementie (tegenover mannen 1 op 7).
 • Ieder uur komen er 5 mensen met dementie bij.
 • De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer (70%), daarnaast zijn ook vasculaire dementie, lewy body dementie en fronto temporale dementie bekende vormen. Zij hebben allemaal weer andere symptomen.
 • Ca. 70% van de mensen met dementie woont gewoon thuis. Dementie heeft grote impact op henzelf en hun mantelzorgers/familie.

Doodsoorzaken statistiek (Bron: CBS)

 • Doodsoorzaken vrouwen
 1. 10.602 Dementie
 2. 5.316 Beroerte
 3. 4.380 Longkanker
 4. 4.220 Hartfalen
 5. 3.275 Coronaire hartziekten
 6. 3.322 COPD
 7. 3.050 Borstkanker
 • Doodsoorzaken mannen
 1. 5.821 Longkanker
 2. 5.667 Dementie
 3. 4.969 Coronaire hartziekten
 4. 4.018 Beroerte
 5. 3.418 COPD