Dementie steeds beter te voorspellen

Dementie voorspellen

Door wetenschappelijk onderzoek kunnen we dementie steeds beter voorspellen. Maar voor mensen die met geheugenproblemen naar een geheugenkliniek gingen, had al deze kennis nog geen waarde. Wanneer ze de diagnose MCI kregen (Milde Cognitieve Problemen), dan was er veel onzekerheid. De problemen van ongeveer 1 op de 3 patiënten blijven toenemen en zij krijgen dementie. De rest blijft stabiel of gaat zelfs vooruit.

In dagblad Trouw, werd een nieuwe methode van het Alzheimercentrum Amsterdam gepresenteerd. Voor het eerst krijgt een patiënt een persoonlijke inschatting van het risico. Het onderzoek is onderdeel van het Deltaplan Dementie, en mede gefinancierd door Alzheimer Nederland.

Geheugenpoli

De nieuwe methode werd ontwikkeld in samenwerking met verschillende geheugenpoli’s. Zo wordt kennis uit wetenschappelijk onderzoek, snel beschikbaar gesteld voor toepassing in de praktijk. Het is de bedoeling dat deze methode bij steeds meer geheugenpoli’s wordt ingezet. Zo werkt het VUmc bijvoorbeeld ook aan een App om de rekenmethode in de toekomst beschikbaar te stellen voor alle geheugenpoli’s.

Samen met de patiënt

De nieuwe methode kan veel mensen geruststellen. Zij zien dat de kans op dementie heel laag is. Anderen zien echter dat het risico groot is om dementie te krijgen. Maar wil iedereen dit wel weten? Onderzoekers werken daarom ook aan een methode om deze vraag samen met de patiënt te verkennen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen dat mensen aanvullend onderzoek moeten doen, zoals een hersenscan of ruggenprik, waarvan ze de uitslag eigenlijk niet willen weten. Samen met de nieuwe rekenmethode zorgt dit ervoor dat het diagnosetraject veel meer wordt afgestemd op de wensen en kenmerken van ieder individu.

Meer informatie

 

Stop dementie

Onze wens is een toekomst zonder dementie. Omdat het moet en het kan. Helpt u mee?

Ja, ik help mee

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door