Dementie? Weg met het taboe!!

Dementie? Weg met het taboe!

Dit was de kernboodschap die was te horen tijdens de themabijeenkomst over dementie die op donderdag 17 november j.l. werd georganiseerd door de afdeling West-Brabant van Alzheimer Nederland.

De bijeenkomst vond plaats in Parrotia te Roosendaal en mocht zich verheugen in een grote belangstelling vanuit verenigingen en organisaties, vanuit zorg en welzijn, bibliotheek en onderwijs. Ook mantelzorgers bleken zeer geïnteresseerd.

“Normale veroudering” bestaat niet

Na een warm welkom door Ad Vos, voorzitter van de afdeling West-Brabant van Alzheimer Nederland werd de bijeenkomst geleid door  Wies Arts - werkzaam bij stichting Zet en bij de PGraad. Alwin van Spreeken -   neuroloog en psychiater -  beschikt over een enorme kennis over het menselijke brein. Veel wetenswaardigheden over dementie werden met humor gedeeld. Wat hij vooral duidelijk wilde maken is dat “normale veroudering” niet bestaat, dat dementie niet genezen kan worden, maar met medicatie soms enige beperking  mogelijk is.

Vergeet dementie, onthoud mens..

Lisette Zwerts heeft zeer ruime ervaring in het werken met mensen met dementie en hun naasten. Zij maakte  met praktijkvoorbeelden en eenvoudig toepasbare tips duidelijk hoe om te gaan met mensen met dementie. Lisette vroeg aandacht voor de negatieve beeldvorming doordat te veel focus wordt gelegd op de laatste fase  in het dementieproces. Ook ons taalgebruik - waarin de mens gelijk wordt gemaakt aan zijn ziekte – is erg beeldbepalend. Haar verzoek aan het publiek: “Vergeet dementie, onthoud mens!”

Weg met het taboe!

De bijeenkomst werd afgesloten door Jack Biskop, belangenbehartiger voor de gemeente Roosendaal van de afdeling West-Brabant van Alzheimer Nederland. Jack is bezig met het oprichten van een platform dat zich gaat inzetten om mensen met dementie zo lang mogelijk te kunnen laten participeren in de samenleving. Veilig thuis kunnen wonen, maar ook het stimuleren van meer contact tussen de generaties, het zijn zaken die Jack graag op de gemeentelijke beleidsagenda geplaatst ziet. Dit alles met één belangrijk doel: Weg met het taboe op dementie!

Alwin van Spreken

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door