Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Dementie als topprioriteit, goed op weg

Het aantal mensen met dementie in Nederland verdubbelt in 2040 tot ruim een half miljoen mensen. Alleen als dementie topprioriteit heeft kunnen we samen werken aan, en investeren, in een toekomst zonder dementie en een beter leven met dementie. Een gezamenlijke aanpak is nodig. In september 2020 presenteerde Hugo de Jonge van VWS de nationale dementiestrategie. Het Nederlandse dementiebeleid staat op de 7de plek in de Europese ranking. Dat is niet slecht, maar we zien ook kansen voor verbeteringen.

Onvoldoende aandacht voor thuiswonende mensen met dementie

Het aanbod van dagactiviteiten, ICT toepassingen, woningaanpassingen en respijtzorg is in Nederland volgens Alzheimer Europe nog niet voldoende. Alzheimer Nederland herkent dit en heeft dit ook eerder als reactie gegeven op de nationale dementiestrategie van VWS. Aandacht voor mensen met dementie in de thuissituatie ontbreekt in de strategie. Zij vallen vaak tussen wal en schip als het gaat om zorg en ondersteuning thuis. We zitten inmiddels een jaar in de coronapandemie, maar het aanbod van bijvoorbeeld dagactiviteiten blijft minimaal. En dat terwijl dit noodzakelijke zorg is voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Samenwerken in onderzoek? Daar doet Alzheimer Nederland aan mee

Nederland loopt voorop als het gaat om Europese samenwerking op het gebied van onderzoek. Alzheimer Nederland financiert samenwerkingsverbanden tussen onderzoekers van verschillende landen, zoals het Europese subsidieprogramma JPND. Nederlandse onderzoekers en Alzheimer Centra doen aan veel van deze samenwerkingsverbanden mee. Door samen te werken kunnen effecten van interventies beter worden vastgesteld, het zorgt namelijk voor meer gegevens. Ook is de samenwerking belangrijk om goede voorbeelden uit te wisselen en ervaringen met elkaar te delen.

Aan de slag

Met het landelijk dekkende netwerk van Alzheimer Nederland zetten wij ons landelijk, regionaal en lokaal in voor mensen die leven met dementie. Maar we kunnen dit niet alleen. Daarom werken we samen met de betrokken partijen en VWS om de dementiezorg en -ondersteuning te verbeteren. We zien uit naar een hogere plek op de ranglijst voor betere financiering en beschikbaarheid van de ondersteuning van mensen met dementie thuis.