Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Tijdig laagdrempelige zorg en ondersteuning zorgt ervoor dat zwaardere zorg uitgesteld of voorkomen wordt. Het is van het grootste belang dat de overheid nú gaat inzetten op beleid dat het aantal zorgarme jaren verhoogt. Dit vraagt om een integrale benadering die wonen, welzijn, samenleving én zorg verbindt. 

Alzheimer Nederland heeft een visiedocument Meer zorgarme jaren bij dementie  gestuurd naar de Vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit document kunnen de politieke partijen gebruiken bij het Commissiedebat Dementiezorg/Langer Thuis/Palliatieve zorg/PGB/Wijkverpleging/Wmo met minister Conny Helder en staatssecretaris Maarten van Ooijen. Dat debat wordt morgen, 31 maart van 13:00 - 18:00 uur, gevoerd.

Meer zorgarme jaren voor mensen met dementie door inzet op:

  1. Een dementievriendelijke woning waarin mensen met én zonder zorgvraag kunnen wonen. In een dementievriendelijke woning wordt gelijktijdig ingezet op een passende fysieke omgeving, een dementievriendelijke sociale omgeving en zorg op afroep. Het is het startpunt voor een integrale benadering.
  2. Voldoende passende activiteiten die mensen met dementie structuur en zingeving geven en de mantelzorger ontlasten. Activiteiten, zoals de dagbesteding, de zorgboerderij en vrijwilligerswerk, zijn erg belangrijk voor mensen met dementie en hun naasten. Het mes snijdt aan twee kanten, het geeft structuur, zorgt voor zingeving en het ontlast de mantelzorgers. 
  3. Ondersteuning voor de mantelzorger door de inzet van de casemanager dementie en respijtzorg.
  4. Slimme technologie die de kwaliteit van leven en zelfredzaamheid van mensen met dementie en hun mantelzorgers ondersteunen en de werkdruk voor professionals, naasten en mantelzorgers verlagen. 
  5. Een dementievriendelijke samenleving, een dementievriendelijke buurt, waarin mensen dementie kunnen herkennen en weten hoe om te gaan met mensen met dementie. 
  6. Dementiezorg leveren volgens de Zorgstandaard Dementie. Eind 2025 moet de Zorgstandaard Dementie zijn ingevoerd. In de Zorgstandaard Dementie is beschreven op welke ondersteuning en zorg mensen met dementie en mantelzorgers kunnen rekenen. 
  7. Een goede hersengezondheid is belangrijk om het risico op dementie te verminderen of dementie uit te stellen. Een gezonde leefstijl helpt bij het voorkomen van diabetes en hart- en vaatziekten. Wat goed is voor het hart, is goed voor het hoofd. Dat moet ook bekend worden bij het grote publiek.