Depressieve klachten en zelfmoordgedachten mantelzorgers

Mantelzorgers vaak overbelast

De zorg voor een partner met dementie is zo zwaar dat maar liefst 5% van de mantelzorgers zelfmoordgedachten heeft. Dat blijkt uit onderzoek van het VUmc. Alzheimer Nederland schrikt van het hoge cijfer, maar is niet verbaasd. “De zorg voor iemand thuis wordt zwaar onderschat. Wanneer we met elkaar besluiten dat mensen met dementie langer thuis kunnen blijven wonen, moeten we ervoor zorgen dat de mensen die thuis de zorg dragen dus overeind blijven. Dat gebeurt onvoldoende.” 

Julie Meerveld van Alzheimer Nederland vervolgt: “Deze cijfers zijn heftig, maar ze verbazen ons helaas niet. Wij luiden al geruime tijd de noodklok voor betere ondersteuning van mantelzorgers. Sinds de transitie in de zorg is de overbelasting alleen maar  toegenomen, zo blijkt ook uit onze dementiemonitor. Vooral mensen die 24/7 thuis voor hun partner met dementie zorgen, hebben het zeer zwaar.” Alzheimer Nederland heeft een fellowship toegekend aan onderzoeker Karlijn Joling van het VUmc voor vervolgonderzoek op dit gebied.

Isolement en gebrek aan adempauze

Mantelzorgers van mensen met dementie komen vaak in een isolement terecht, omdat de contacten met vrienden afnemen en zij zelf niet zo snel meer op visite of op pad (kunnen) gaan. Daarbij ervaren zij weinig steun uit de eigen omgeving, zo blijkt ook uit onderzoek van Alzheimer Nederland en Nivel. “Er is weinig tot geen ruimte om op adem te komen als je voor je partner met dementie zorgt. Zeker als de ziekte wat verder is gevorderd, is dat broodnodig om het vol te kunnen houden. Daarnaast vinden mantelzorgers het moeilijk om tijd voor zichzelf te nemen”, stelt Julie Meerveld. Mantelzorgers geven zelf aan dat zij steun en begeleiding van een casemanager dementie en een toegankelijke en passende dagactiviteiten het meeste nodig hebben om het langer en beter thuis vol te houden.

Omgaan met veranderend gedrag

Daarnaast waarderen mantelzorgers praktische informatie over bijvoorbeeld omgaan met veranderend gedrag van hun partner. Alzheimer Nederland organiseert in het land bijeenkomsten in Alzheimer Cafés waar mantelzorgers ervaringen kunnen uitwisselen en informatie krijgen, van diagnose tot aan de laatste fase van de ziekte. Daarnaast is er het online platform voor en door mantelzorgers: dementie.nl en de AlzheimerTelefoon die gratis hulpverlening aan mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor biedt.

Urgentie

Meerveld: “Het aantal mensen met dementie groeit hard. En deze groep mensen blijft steeds langer thuis wonen. Alzheimer Nederland wil meer begrip en kennis over dementie, zodat het taboe wordt doorbroken, iedereen waar nodig een handje kan helpen én de mantelzorger zelf ook om hulp durft te vragen. Maar dat is altijd aanvullend op de nodige professionele ondersteuning: met een casemanager dementie en passende dagactiviteiten..

Voelt u zich overbelast of wilt u verder praten?

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door