Arts vraagt na diagnose dementie meestal niet naar de wensen over het levenseinde

Diagnose euthanasie

Voor driekwart van de mantelzorgers geldt dat de arts hen na de diagnose dementie niet gevraagd heeft naar de wensen van de persoon met dementie over het levenseinde. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Levenseinde en euthanasie’ van Alzheimer Nederland onder ruim 600 mantelzorgers uit het Alzheimerpanel. Zorgelijk, aldus Alzheimer Nederland. “Juist bij dementie is het van belang om na de diagnose tijdig het gesprek te voeren over zingeving, levenseinde en dus ook euthanasie“, zegt Julie Meerveld, manager belangenbehartiging. Alzheimer Nederland zal haar zorgen delen met de Tweede Kamer tijdens het rondetafelgesprek over euthanasie op 30 oktober.
 

Bespreekbaar maken

Iets meer dan de helft van de ondervraagde mantelzorgers (55%) vindt dat artsen en casemanagers dementie bij het diagnosegesprek of kort daarna euthanasie bespreekbaar moeten maken. Vier op de tien vindt dat mensen met dementie en hun naasten dit gesprek zelf zouden moeten beginnen. Deze verdeeldheid onder mantelzorgers laat zien dat het nemen van beslissingen over het leven én het sterven bij dementie bijzonder complex is. Alzheimer Nederland is dan ook niet voor of tegen een wijziging van de wet. “Wij pleiten ervoor dat mensen met dementie kunnen rekenen op voldoende informatie én ondersteuning. Mensen met dementie moeten in ieder geval de mogelijkheid krijgen om euthanasie te bespreken”, zegt Meerveld.
 

Gespreksonderwerp bij zingeving en levenseinde

Alzheimer Nederland is van mening dat euthanasie één van de gespreksonderwerpen moet zijn bij vraagstukken rond zingeving en levenseinde. Meerveld: “De vertrouwde arts en casemanager dementie zijn degenen die het gesprek over euthanasie moeten starten en  - als die behoefte er is - ook gaande dienen te houden. Mensen met dementie kunnen zelf aangeven of ze het wel of niet over het onderwerp willen hebben”.  
 

Rondetafelgesprek euthanasie in de Tweede Kamer

Op maandag 30 oktober gaat de Tweede Kamer in gesprek over euthanasie bij dementie. Tijdens dit rondetafelgesprek zal Meerveld namens Alzheimer Nederland haar zorgen, maar ook het perspectief delen van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Euthanasie bij dementie is een gevoelig onderwerp. Alzheimer Nederland is daarom blij dat de Tweede Kamer tijdens het rondetafelgesprek zich uitgebreid zal laten informeren. U kunt maandag het rondetafelgesprek volgen via deze livestream.

Zorgt u voor een naaste met dementie? Laat ook uw stem horen via het Alzheimerpanel!

Meer lezen

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door