Deelnemers gezocht: onderzoek sociale terugtrekking bij alzheimer

Onderzoekers van het Amsterdam UMC (locatie VUmc) en het LUMC zoeken mensen met de ziekte van Alzheimer, die mee willen doen aan een onderzoek naar sociale terugtrekking. Sociale terugtrekking houdt in dat iemand minder met andere mensen omgaat dan vroeger. Dit onderzoek kan kennis opleveren die de diagnose en behandeling van de ziekte verbetert. Het onderzoek maakt deel uit van een groot onderzoek naar sociale terugtrekking bij schizofrenie, depressie en de ziekte van Alzheimer.

Wie kan deelnemen?

  • U heeft de ziekte van Alzheimer.
  • U bent tussen de 50 en 80 jaar oud.

Wat houdt het onderzoek in?

Het onderzoek bestaat uit 1 onderzoeksdag die maximaal 6 uur duurt. Deze onderzoeksdag vindt plaats in Amsterdam (VUmc) of Leiden (LUMC). Op deze dag vult u vragenlijsten in en maakt u een taak. Daarnaast vinden er verschillende onderzoeken plaats: MRI scans, EEG onderzoek, een bloedafname en de installatie van een applicatie die ons verdere informatie over uw sociaal gedrag verstrekt. Bij voorkeur kan het onderzoek ook over twee dagen worden verspreid.

Krijg ik een vergoeding voor deelname?

Voor deelname aan het onderzoek ontvangt u €60,- euro. Daarnaast krijgt u reiskosten vergoed en een lunch tijdens de onderzoeksdag.

Waarom dit onderzoek?

Psychiatrische en neurologische ziektes zijn vaak moeilijk vast te stellen. Vaak lijken de symptomen op elkaar en is het niet duidelijk welke diagnose gesteld moet worden. Een voorbeeld van een symptoom dat bij verschillende psychiatrische en neurologische aandoeningen voorkomt is ‘sociale terugtrekking’. Dit komt onder andere voor bij mensen met de ziekte van Alzheimer, maar bijvoorbeeld ook bij schizofrenie en depressie. De onderzoekers hopen door dit onderzoek de symptomen van schizofrenie, depressie en de ziekte van Alzheimer beter te begrijpen en onderscheiden. Dit kan de diagnose en behandeling makkelijker maken. 

Interesse?

Wilt u meer informatie of meedoen aan dit onderzoek? U kunt contact opnemen met het onderzoeksteam via prism2@amsterdamumc.nl of bellen naar 06-41 16 45 71.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door