Doe mee aan Eerder Erbij! Wat helpt mensen met dementie en hun mantelzorgers?

Niet alle mensen met dementie ontvangen professionele hulp of ondersteuning. De mantelzorger, vaak hun partner of een familielid, neemt steeds meer taken op zich en krijgt het zwaarder. Het is daarom belangrijk dat mantelzorgers en hun naasten met dementie al in een vroeg stadium leren omgaan met veranderingen in hun leven en zich voorbereiden op toekomstige veranderingen. De onderzoekers willen er in dit onderzoek achter komen wat voor informatie en ondersteuning mensen met dementie en hun naasten hiervoor nuttig zouden vinden. Daarmee willen zij een ondersteuning ontwikkelen die het beste aansluit bij jullie behoeften en wensen.

Als de onderzoekers door dit onderzoek weten welke hulp ze eerder kunnen aanbieden, dan kunnen ernstiger problemen bij mensen met dementie en overbelasting bij mantelzorgers voorkomen worden. Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is dat mensen met dementie langer en prettiger thuis blijven wonen.

Wie kan meedoen

Thuiswonende persoon met dementie en hun mantelzorger. De onderzoekers zijn benieuwd naar de ervaringen en wensen van jullie beiden. Het maakt hierbij niet uit welke diagnose de persoon met dementie heeft. Ook als u wel al hulp ontvangt, zijn uw ervaringen voor de onderzoekers van belang.

Wat meedoen inhoudt

Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst die u samen met uw naaste met dementie thuis kunt invullen. De vragen hebben betrekking op wat u belangrijk vindt bij informatie over dementie en ondersteuning. Ook gaat het erom hoe u graag benaderd had willen worden in een eerdere fase van de dementie (rondom diagnose) en wat u toen nodig had.

U krijgt de vragenlijst per post thuis opgestuurd als u zich aanmeldt. U kunt starten met de vragenlijst wanneer u dat wilt. Het invullen zal ongeveer een halfuur duren. Als u wilt, kan een medewerker van het onderzoeksteam ook bij u langskomen of u bellen om de vragenlijst in gespreksvorm af te nemen.

Contact

Wilt u meedoen aan het onderzoek of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met:

Sanne Balvert, hoofdonderzoeker (Tel. 020 5983293, email s.c.e.balvert@vu.nl)

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door