Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Om het stemproces te vergemakkelijken ontvingen alle burgemeesters van Nederland een brief met tips over hoe de gemeente dit kan regelen. Door het stembureau dementievriendelijk in te richten, de stembureauleden de Samen dementievriendelijk training aan te bieden en door het stemproces te monitoren, kunnen zij bijdragen een toegankelijk stemproces voor mensen met dementie. We hebben onder meer een checklist voor het inrichten van een dementievriendelijk stembureau. Op de brief ontvingen we veel positieve reacties. Burgemeester Han ter Heegde van Gooise Meren onderschreef in een workshop voor onze belangenbehartigers het belang van stemmen:

Stemmen is een groot democratisch recht ook voor mensen met dementie.

Sta mantelzorger toe in stemhokje

Alzheimer Nederland pleit voor het verbeteren van de toegankelijkheid van het stemproces voor mensen met dementie. De onderdelen die het stemmen toegankelijker maken zijn ondersteuning van een vertrouwde begeleider in het stemhokje, een eenvoudiger stembiljet met grotere letters, minder namen en grotere partijlogo’s én een dementievriendelijk stemlokaal. Zo kunnen mensen met dementie zonder belemmeringen stemmen. Mensen met dementie moeten kunnen rekenen op begrip en hulp, ook in het stemlokaal