Is een ID-kaart nog nodig voor mijn moeder?

ID-kaart voor moeder

Mijn moeder heeft vasculaire dementie en is inmiddels opgenomen in een verpleeghuis. Gelukkig heeft ze het daar goed naar haar zin, maar nu doet zich het volgende voor. Van de directie hebben we een brief gekregen dat er binnenkort iemand van de gemeente en een fotograaf naar het verpleeghuis komen voor mensen die een nieuw identiteitsbewijs nodig hebben. Moeder heeft een paspoort dat inmiddels verlopen is, en eigenlijk ben ik niet van plan voor haar een nieuwe ID-kaart aan te vragen. Ze gaat toch nergens meer naar toe met haar broze gezondheid, en ik vraag me af of ze nog wel haar handtekening kan zetten. Is een ID-kaart überhaupt wel nodig voor mensen met gevorderde dementie?

Antwoord van Alzheimer Nederland

Het is wettelijk verplicht om een geldig identiteitsbewijs te hebben, ook voor bewoners van een verpleeghuis. Ook als zij bedlegerig zijn en helemaal niet meer buiten komen. Uw moeder kan in de omstandigheden komen dat zij plotseling naar het ziekenhuis moet: bijvoorbeeld bij een longontsteking, gebroken heup of onderzoek door een specialist. Dan moet ze zich kunnen identificeren, desnoods achteraf. Er schijnt veel fraude gepleegd te worden met zorgpassen, vandaar deze voorwaarde.

Als iemand door een lichamelijke of geestelijke beperking geen handtekening (meer) kan zetten, tekent de ambtenaar dat aan op het identiteitsbewijs.

Een ander probleem is dat mensen met dementie vaak dingen kwijtraken; ook hun identiteitsbewijs. Informeert u bij het verpleeghuis of men identiteitsbewijzen centraal in een kluis kan bewaren en de bewoners een kopie geeft. Een alternatief is dat u een kopie van het ID-bewijs in het verpleeghuis laat en dat u zelf het origineel thuis houdt. Mocht het ID-bewijs nodig zijn, dan kunt u het altijd tonen voor uw moeder. En als uw moeder een kopie heeft is het niet onoverkomelijk als deze kwijtraakt. U kunt dan gemakkelijk een nieuwe maken.

Wat moet ik nog meer regelen voor opname in het verpleeghuis?

Opname in een verpleeghuis is een ingrijpende gebeurtenis. Op dementie.nl vindt u informatie en tips over opname en de impact daarvan. Ook leest u daar ervaringsverhalen van anderen.

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door