Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Resultaten onderzoek

Tijdens de eerste coronagolf hebben het Alzheimercentrum Amsterdam, Pharos en Alzheimer Nederland de effecten van coronamaatregelen op mensen met dementie en hun mantelzorgers onderzocht. De studie, die gepubliceerd is in Frontiers in Psychiatry, laat zien dat sociale isolatie en psychologische en gedragsproblemen voorkwamen bij een aanzienlijk deel van de patiënten. Zij en hun naasten maakten zich veel zorgen dat de persoon met dementie sneller achteruit zou gaan.

Belasting mantelzorgers

Het stoppen van de formele zorg, een toename in psychologische problemen, zoals angst en onzekerheid, en het ervaren van sociale isolatie zijn belangrijke risicofactoren voor een hogere belasting van mantelzorgers. Deze factoren leiden ook tot meer zorgen over de achteruitgang van hun naaste met dementie. De studie onderstreept het belang van continuïteit in zorg en ondersteuning door professionals, vrijwilligers en familie voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Dagbesteding

Ook de dagbesteding kwam tijdens de eerste coronagolf nagenoeg stil te liggen. Het alternatieve aanbod was vaak onvoldoende en paste niet goed bij de behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers. De impact hiervan is enorm. Uit een recente peiling van Alzheimer Nederland onder mantelzorgers blijkt dat 96% van de respondenten dagbesteding heel belangrijk vindt ter ondersteuning van het thuis leven met dementie. 

Samenwerking

Samen met Alzheimer Nederland en Pharos brengen projectleiders Van der Flier en Van Maurik van het Alzheimercentrum Amsterdam in kaart wat de effecten van corona zijn op gedrag en stemming en functioneren van de patiënt, belasting van de naaste en zorgconsumptie. Daarnaast ontwikkelt het team online informatie over het omgaan met de gevolgen van de coronamaatregelen.

Alzheimer Nederland

Binnen het onderzoek zal Alzheimer Nederland met de onderzoekers van het Alzheimercentrum Amsterdam en expertisecentrum gezondheidsverschillen Pharos via vragenlijsten informatie ophalen bij mantelzorgers. Daarnaast werken we met de onderzoekers aan informatie over het omgaan met dementie in tijden van corona. Zo worden wetenschappelijke bevindingen vertaald naar praktische informatie op dementie.nl en krijgen onze vrijwilligers informatie over de gevolgen van corona en het aanbieden van praktische hulp.

Deelnemen?

Het onderzoek naar de effecten van de coronamaatregelen op patiënten met cognitieve stoornissen loopt tot 2022. Wilt u deelnemen aan onderzoek? Dan kunt u zich aanmelden via www.hersenonderzoek.nl of door te mailen naar [email protected] .