Eigen bijdrage iets omlaag door nieuwe maatregel tegen stapeling zorgkosten

Het ministerie van VWS heeft de Tweede Kamer laten weten een nieuwe stap te zetten om de stapeling van zorgkosten tegen te gaan. Vanaf 2019 komt er een vaste eigen bijdrage van €17,50 per maand voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze bijdrage, ook wel het abonnementstarief genoemd, is voor iedereen hetzelfde, ongeacht het inkomen, het eigen vermogen of de hoeveelheid zorggebruik. Het abonnementstarief dat nu wordt voorgesteld ligt iets lager dan de huidige minimale eigen bijdrage die gemeenten kunnen vragen aan hun inwoners. Gemeenten behouden in het plan van het ministerie het recht om de eigen bijdrage voor hun inwoners verder te verlagen.
 

Stapeling zorgkosten is al langer een zorg

Alzheimer Nederland maakt zich al langer zorgen over de stapeling van zorgkosten. Dit is namelijk vooral een probleem voor mensen die te maken krijgen met meerdere zorgwetten, zoals mensen met dementie. Alzheimer Nederland is daarom blij dat het ministerie deze zorgen serieus neemt en tot actie overgaat. Wel blijven er nog vragen onbeantwoord over de precieze uitvoering van deze maatregel.
 

Gemeenten zijn kritisch

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is kritisch over het plan van het kabinet. De VNG is namelijk bang dat de maatregel nadelig uitpakt voor lagere inkomens. Mensen die zelf voorzieningen kunnen regelen en betalen hoeven volgens de VNG geen aanspraak te maken op de Wmo. Daarnaast zijn er zorgen dat deze maatregel de zorgval mogelijk versterkt. Alzheimer Nederland volgt de ontwikkelingen op de voet. Voorop staat dat mensen met dementie niet de dupe moeten worden van zorgwetten die niet goed functioneren.
 

Meer weten?

Onze visie op dementiezorg

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door