Het begint met leven met dementie       

De week van de Euthanasie staat dit jaar in het teken van dementie. Niet het leven met dementie, maar het levenseinde staat hierdoor opeens weer vol in de spotlights. Dat is belangrijk, maar ook jammer, want zo maak je van de diagnose direct een levenseindevraagstuk. De werkelijkheid is echter dat veel mensen na een diagnose nog volop kunnen en willen meedoen.

Na de diagnose dementie willen mensen weten hoe zij kunnen leven met de ziekte, wat zij nog wél kunnen doen en welke ondersteuning zij nodig hebben. De grilligheid en onvoorspelbaarheid van de ziekte vraagt ook om de dialoog over het levenseinde. Maar dat is slechts één van de aspecten. 

Arts aan zet

Gesprekken over het leven en het levenseinde horen erbij, maar wel in die combinatie en volgorde. Juist bij dementie is het van belang dat mensen zelf tijdig keuzes kunnen maken. Maar het is niet vanzelfsprekend. Uit onderzoek van Alzheimer Nederland blijkt dat gesprekken over het leven en het levenseinde met professionals nog onvoldoende plaatsvinden, terwijl de behoefte daaraan groot is. Mensen met dementie en hun mantelzorgers moeten hierdoor zelf op zoek naar informatie over het levenseinde. De investeringen in geestelijke verzorging, de inzet op campagnes en een zorgvuldige dialoog is goed. Maar er is ook scholing en ondersteuning nodig voor professionals.

Dilemma’s

De afgelopen periode hebben we gezien dat er dilemma’s spelen bij euthanasie en dementie. Bij zorgprofessionals, mantelzorgers en mensen met dementie zelf. Hoe bepaal je of je ouder of partner met dementie ondraaglijk en uitzichtloos lijdt? Hoe leg je dit vooraf op een goede manier vast? Hoe bepalen we of mensen met dementie nog wilsbekwaam zijn en hoe doen we recht aan hun wensen als zij dit niet meer zijn? En hoe waarborgen we een zorgvuldige uitvoering van euthanasie? Deze vragen eisen weloverwogen antwoorden en professionele ondersteuning. Maar deze ondersteuning begint bij het leven mét de ziekte dementie en alle vragen die hierbij komen kijken.

Gerjoke Wilmink
Directeur-bestuurder Alzheimer Nederland

 

 

Leven met dementie: wat komt erbij kijken?

header-over-dementie-400x233_0.jpg

Meer informatie

 

Euthanasie: ga tijdig in gesprek

header-voor-de-pers-400x233.jpg

Lees ons standpunt

 

Beslissingen rondom levenseinde

moeder-en-dochter-400x233_0.jpg

Ga naar dementie.nl

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door