Focusbrief Alzheimer Nederland meetlat voor verbeterplannen verpleeghuizen

Alzheimer Nederland heeft voor de zorgkantoren een Focusbrief Dementie opgesteld met de behoeftes van mensen met dementie en hun naasten. Aan de hand daarvan kunnen de zorgkantoren kijken of de verbeteringen die verpleeghuizen willen doorvoeren ten goede komen aan de bewoners van deze instellingen.
 

Veel verbeterpunten verpleeghuiszorg

Volgens minister Hugo de Jonge (VWS) hebben verpleeghuizen in totaal € 660 miljoen aangevraagd bij de zorgkantoren voor verbeteringen. 'Dat is goed nieuws', vindt Julie Meerveld, manager Belangenbehartiging en Regionale Hulp bij Alzheimer Nederland. 'Want uit de Dementiemonitor mantelzorg 2018 blijkt dat mantelzorgers nog veel verbeterpunten zien voor de verpleeghuiszorg. De zorgkantoren kunnen nu onze Focusbrief gebruiken als meetlat om te kijken of de verbeterplannen van de verpleeghuizen voldoen en als richtlijn voor de zorginkoop van 2020.'
 

Zorgen over personele bezetting

Volgens de Dementiemonitor Mantelzorg zijn de zorgen van mantelzorgers over de personele bezetting in verpleeghuizen het grootst; één op de vijf mantelzorgers van bewoners verleent meer dan tien uur zorg per week en bijna de helft van deze mantelzorgers voelt zich zwaar belast.
 

Ruim 10.000 extra zorgverleners

Mantelzorgers pleiten voor vaste gezichten, persoonlijke aandacht en meer en gekwalificeerd personeel. Het lijkt erop dat hun pleidooi is gehoord; verpleeghuizen hebben de ambitie om in 2019 ruim 10.000 extra zorgverleners aan te nemen. Om dat te bereiken, moeten ze duidelijk maken wie de bewoners zijn, welke behoeften zij hebben en welke personeelssamenstelling hiervoor nodig is. 'Wij vinden het belangrijk dat bewoners en mantelzorgers hier actief bij worden betrokken', aldus Meerveld.
 

Dagactiviteiten verpleeghuis belangrijk

In de Focusbrief vraagt Alzheimer Nederland ook aandacht voor de kwaliteit van dagactiviteiten en mantelzorgondersteuning in het verpleeghuis. Meerveld: 'Wij vinden het zorgelijk dat de helft van de mantelzorgers activiteiten in de zorginstelling onvoldoende vinden aansluiten bij de behoefte van hun naaste. Het is zaak dat verpleeghuizen een luisterend oor bieden en mantelzorgers actief ondersteunen. Zorgkantoren dienen dit te stimuleren.'

Begin april wordt duidelijk met welke plannen verpleeghuizen aan de slag gaan. Op 14 februari debatteert de Tweede Kamer met minister De Jonge over de verpleeghuiszorg.
 

Focusbrief zorgkantoren

focusbrief-zorgkantoren-400x233.jpg

Lees de Focusbrief

 

Dementiemonitor 2018

dementiemonitor2018-400x233miketekstenbeeld.jpg

Bekijk de resultaten

 

Al onze focusbrieven

focusbrief-zorgverzekeraars-2020-400x233.jpg

Bekijk alle punten

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door