Ga direct naar de contentGa direct naar de content

In samenwerking met mantelzorgers en voorlichters zijn in zeven talen filmpjes ontwikkeld om kort uitleg te geven over dementie én wat je kunt doen als je te maken hebt met dementie in tijden van corona. Het filmpjesproject was een groot succes. En ondanks dat we nu niet meer te maken hebben met strenge maatregelen, zijn de video's nog altijd erg nuttig. Dr. Jennifer van den Broeke van het landelijk expertisecentrum gezondheidsverschillen Pharos legt uit: “De filmpjes zijn om de ziekte beter te begrijpen, maar ook om het uit te leggen aan familie. De naaste doet niet expres ‘raar’, maar heeft last van een ziekte.” De filmpjes werden ontwikkeld in het kader van het POLAR*onderzoek, dat kijkt hoe de gevolgen van de coronamaatregelen te beperken zijn.

Snel meer weten over dementie

De filmpjes geven uitleg over wat dementie is, wat de gevolgen van dementie zijn voor iemand met de ziekte en tips. De drie tips draaien om het behouden van contact, het uitproberen van nieuwe manieren om contact te maken zoals videobellen en het blijven zien van huisarts en of casemanager. De tips zijn samen met de doelgroep, in co-creatie opgesteld. Van den Broeke: “Wat mooi om te zien is, is dat mensen de filmpjes gaan delen bijvoorbeeld via Whats-app. Zo kan iemand snel de hele familie vertellen over dementie.”

Meer informatie

  • Op dementie.nl staat veel informatie over (omgaan met) dementie. 
  • Voor professionals en vrijwilligers heeft Pharos een handleiding gemaakt voor het toepassen van de filmpjes in voorlichting aan individuen en groepen. Zo kunnen de filmpjes gebruikt worden door bijvoorbeeld een huisarts of casemanager, maar ook in een Alzheimer Café.

POLAR

Deze video's werden mogelijk gemaakt voor een subsidie van ZonMw voor het ‘POLAR’ project. POLAR is een  samenwerkingsproject van Alzheimercentrum Amsterdam, Pharos en Alzheimer Nederland, met als doelstellingen om mensen met dementie weerbaarder te maken tegen de gevolgen van de coronamaatregelen door het ontwikkelen van toepasbare informatie.