Gemeente Rotterdam wordt dementievriendelijk

samen maken we Nederland dementievriendelijk

In Rotterdam krijgen medewerkers van de gemeente dit voorjaar een training waarin zij leren om goed om te gaan met mensen met dementie. De aanleiding hiervoor is een aangenomen motie die 10 november 2016 werd ingediend door Leefbaar Rotterdam en die door de voltallige gemeenteraad is ondersteund.

De motie roept op medewerkers van de gemeente Rotterdam die in contact (kunnen) komen met mensen met dementie de training “goed omgaan met dementie” te laten volgen. De training is ontwikkeld in het kader van ‘Samen dementievriendelijk’; een vijf jaar durend programma dat tot doel heeft Nederland dementievriendelijker te maken.

Aantal mensen met dementie groeit

Momenteel leven ca. 270.000 mensen in Nederland met dementie. In 2040 stijgt dit aantal naar ruim 500.000 mensen. In Rotterdam wonen nu ruim 9.000 mensen met dementie. In 2040 zijn dat er naar verwachting 15.000.

70% woont thuis

Zeventig procent van alle mensen met dementie woont thuis en neemt actief deel aan de maatschappij.  Dagelijkse handelingen worden daarbij  steeds moeilijker. Dit geldt ook voor zaken die iemand op het gemeentehuis moet regelen. In de speciaal ontwikkelde training ‘Op het gemeentehuis’ leren ambtenaren hoe zij in hun werk goed kunnen omgaan met mensen met dementie.

Trainingen online...

De training kan zowel online als meer intensief op locatie worden gevolg. Vanaf april 2017 wordt de online training aangeboden aan alle medewerkers van de gemeente Rotterdam. Medewerkers met direct klantcontact worden hierbij extra gestimuleerd.

...en in de stad

Daarnaast zal een eerste training op locatie worden gehouden voor vijftien tot twintig gastheren en gastvrouwen van de gemeentelijke publiekslocaties (stadswinkels). Zij ontvangen bezoekers en staan zowel bij het aanmelden als tijdens het bezoek voor Rotterdammers klaar. Zij kunnen ervoor zorgen dat mensen met (symptomen van) dementie op de juiste plek en op de juiste manier geholpen worden.

Samen dementievriendelijk

De training is onderdeel van het programma Samen dementievriendelijk, een initiatief van Alzheimer Nederland, PGGM en het ministerie van VWS en onderdeel van het Deltaplan Dementie. Het doel is om kennis en handvaten te bieden om in het dagelijkse leven dementie te herkennen en hier goed mee om te gaan. Uit onderzoek komt naar voren dat Nederlanders wel graag willen weten hoe zij mensen met dementie kunnen ondersteunen maar vaak niet weten hoe dat moet.

Op het gemeentehuis

Alle medewerkers die op een gemeentehuis werken, kunnen de training ‘Op het gemeentehuis’ volgen. Dit kan zowel online als op locatie. De gratis online training is te volgen via www.samendementievriendelijk.nl/trainingen. Men kan individueel of in teamverband deelnemen. Voor teams is ook een meer intensieve training op locatie beschikbaar (info via www.samendementievriendelijk.nl).

Meer trainingen

Inmiddels hebben zich bij Samen dementievriendelijk tientallen organisaties en bedrijven gemeld voor een training hoe goed om te gaan met mensen met dementie. Naast een basistraining en de training ‘op het gemeentehuis’ zijn er branchetrainingen ontwikkeld die inspelen op specifieke situaties. De trainingen ‘In de winkel’ en ‘In de taxi’ zijn inmiddels beschikbaar. Voor mensen die werken in het vrijwilligerswerk, de telefonische klantenservice, de horeca en de beveiliging zijn trainingen in ontwikkeling.


 

Ook dementievriendelijk worden?

Dementie wordt volksziekte nummer 1. Eén op de vijf mensen in Nederland krijgt de ziekte, dus krijgen we er allemaal mee te maken. In onze familie- of vriendenkring, maar ook op straat, in de winkel of op het werk. Als we allemaal een beetje moeite doen, kunnen we veel voor elkaar betekenen!

Help mee

 

Belangenbehartiging

Alzheimer Nederland wil de kwaliteit van leven verbeteren van mensen met dementie en hun dierbaren. Samen met onze vrijwilligers belangenbehartiging komen we op voor hun belangen, op landelijk en lokaal niveau. 

Lees meer

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door