Ga direct naar de contentGa direct naar de content

In dit onderzoek zal bij mensen met lichte geheugenproblemen onderzocht worden of een behandeling van 6 maanden met roflumilast het geheugen en de aandacht verbetert. We vergelijken in dit onderzoek de werkzaamheid van roflumilast met de werking van een placebo. Een placebo is een middel zonder werkzame stof, een ‘nepmiddel’.

Wie kan meedoen?

Wij zijn op zoek naar mannen en vrouwen met een MCI diagnose door de Ziekte van Alzheimer en hun naaste. U kunt meedoen aan het onderzoek als uw MCI diagnose niet ouder dan 1 jaar is en vastgesteld door uw behandelaar, u tussen de 50 en 90 jaar bent, een BMI tussen 18.5 en 30 heeft en geen chronische obstructieve long ziekte (COPD) of astma heeft. Ook is het belangrijk dat u een naaste heeft, die met u mee kan doen aan het onderzoek. De naaste wordt gevraagd met u mee te gaan tijdens afspraken en ook gevraagd vragenlijsten in te vullen.

Wat houdt deelname in?

We zullen eerst met u en uw naaste een afspraak maken bij de universiteit van Maastricht voor een medisch onderzoek van de persoon met MCI. We nemen een vragenlijst met u door o.a. over medicatiegebruik en meten uw bloeddruk. Naar aanleiding van het medisch onderzoek bepalen we of u kunt deelnemen aan het onderzoek. Deelname aan het onderzoek uit:

Voor de persoon met MCI:

  • 5 keer een afspraak bij de Universiteit Maastricht om testen te doen. Dit duurt per keer ongeveer 2 uur. Het gaat o.a. om een geheugentest, vragenlijsten, bloedafname, traanvochtafname en bloeddrukmeting.
  • Voor een periode van 24 weken, 1 capsule per dag nemen. Bovendien vragen we u dagelijks een medicatiedagboek bij houden.

Voor de naaste:

  • Het 5 keer meegaan naar de afspraken van ongeveer 2 uur bij de Universiteit Maastricht en het invullen van vragenlijsten.
  • Het waar nodig begeleiden van de behandeling met de capsule van de naaste.  

Meer informatie

U ontvangt een reis- en parkeerkostenvergoeding. En na afronding van het onderzoek ontvangen de persoon met MCI en de naaste een vergoeding van €95,- respectievelijk €50,- in VVV-bonnen.

Wanneer u vrijblijvend uitgebreide informatie over het onderzoek wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met de uitvoerend onderzoeker: