Gezonde vrijwilligers voor hersenstudie

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende hersenziekte bij ouderen. Er bestaat nog steeds geen effectieve genezende behandeling, waardoor meer wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk is. Het klaringsysteem van de hersenen, het zogenaamde glymfatische systeem, wordt gedacht een invloedrijke rol te spelen bij deze ziekte via verstoringen in het opruimen van schadelijke stoffen (eiwitten genoemd) die in verband staan met de ziekte van Alzheimer.

Om meer inzicht te krijgen op welke manier dit klaringssysteem in verband staat met cognitieve klachten zoals geheugenproblemen, willen we dit onderzoeken met nieuwe MRI-technieken. Ook zullen we kijken naar eventuele schade in het hersenweefsel, en hoe het denkvermogen functioneert. Om de invloed van dit klaringssysteem in de ziekte van Alzheimer te kunnen onderzoeken, zullen we de resultaten van patiënten met deze ziekte vergelijken met die van gezonde vrijwilligers.

Wie kan meedoen?

Wij zijn op zoek naar mannen en vrouwen boven de leeftijd van 68 jaar. Met gezond bedoelen we in dit geval: géén dementie of frequente geheugenklachten en géén ernstige aandoeningen die een effect kunnen hebben op uw denkvermogen.

Wat houdt deelname in?

Vrijwilligers worden uitgenodigd voor één testdag die in totaal ongeveer 5 uur zal duren. Dit vindt plaats in het academisch ziekenhuis Maastricht (MUMC). De testen zullen onder andere bestaan uit een geheugentest, vragenlijsten, bloedafname, traanvochtafname, een bloeddrukmeting en een MRI-scan. U ontvangt hiervoor reis- en   parkeerkostenvergoeding, en een VVV-bon van €25,-.

Meer informatie en deelname   

Voor deelname aan de studie, of wanneer u vrijblijvend uitgebreide informatie over het onderzoek wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met de onderzoeker:

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door