Grote bereidheid te investeren in verpleeghuiszorg

Op woensdag 8 februari debatteerde de Tweede Kamer over verpleeghuiszorg. Tijdens het algemeen overleg verpleeghuiszorg namen verschillende politieke partijen al een voorschot op de aankomende verkiezingen. Bijna alle partijen gaven aan te willen investeren in verpleeghuiszorg. Alzheimer Nederland is blij dat politieke partijen hiertoe bereid zijn. Het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg van het Zorginstituut biedt partijen houvast om gericht te kunnen investeren in kwaliteit. “Het vastleggen van de bezettingsnorm in het Kwaliteitskader is een eerste stap op weg naar meer kwaliteit. Maar we zijn er nog lang niet. Zorgverleners en zorgorganisaties zijn nu aan zet om de plannen verder te concretiseren en de bewoners van de verpleeghuizen centraal te stellen.” aldus Julie Meerveld manager belangenbehartiging.

Gerichte aandacht voor mensen met dementie in de kwaliteitsnormen

Alzheimer Nederland heeft Kamerleden gewezen op het belang van kwaliteitskaders voor goede dementiezorg. Twee derde van de cliënten in een verpleeghuis heeft namelijk dementie. “Om die reden is het belangrijk dat in de kwaliteitsnormen wordt opgenomen over welke dementiegerichte kennis en vaardigheden de mensen aan bed moeten beschikken. En wat personeel nodig heeft om de juiste zorg te kunnen bieden. De stem van het personeel, maar ook de patiënt en mantelzorger, staan hierin centraal.”, aldus Julie Meerveld.

Tussenvormwoningen

Staatssecretaris Van Rijn geeft aan dat het bij nieuwe investeringen niet alleen belangrijk is om te kijken naar verpleeghuizen, maar ook naar tussenvormwoningen. Dit is voor mensen die niet thuis kunnen blijven wonen, maar ook niet perse in een verpleeghuis hoeven worden opgenomen. Volgens Van Rijn moet er gekeken worden hoe er een verbinding kan worden gelegd tussen wonen en zorg, zonder dit in hokjes als ‘thuis’ en ‘verpleeghuis’ te stoppen. Julie Meerveld: “Het is belangrijk dat in de transitiefase tussen thuis en verpleeghuis dezelfde zorg wordt gegeven. Het kan niet zo zijn dat in de meest belastende fase waarin een patiënt intensieve zorg nodig heeft minder uren voor thuiszorg (door een lager budget dan in de Wmo) beschikbaar zijn en de vertrouwde casemanager en dagbesteding wegvalt”. Alzheimer Nederland kijkt uit naar de brief die Van Rijn hierover gaat sturen nog voor de verkiezingen op 15 maart.

Wilt u weten wat de standpunten zijn van politieke partijen over verpleeghuiszorg? Kijk dan op ons overzicht! Gebruik je hoofd en stem met je hart. #stemdementievriendelijk.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door