Grote regionale verschillen in gebruik casemanagement

De regionale verschillen in het gebruik van casemanagement dementie zijn enorm. In sommige regio’s heeft slechts 10% van de mensen met dementie een casemanager, in de best scorende regio is dat 75%. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland. Onbegrijpelijk, aldus Alzheimer Nederland.
 

Casemanager hard nodig

Julie Meerveld, Manager Belangenbehartiging en Regionale hulp: “Casemanagement staat in de top 3 van wat mantelzorgers het hardste nodig hebben om het thuis langer vol te houden. Het is ontluisterend dat in sommige regio’s slechts 1 op de 10 mensen op deze ondersteuning kan rekenen.”

Meer inzicht belangrijk

De onderzoekers van het rapport benadrukken dat er meer inzicht moet komen in het gebruik van casemanagement dementie. Daarnaast moeten er duidelijke afspraken komen over de financiering van casemanagement dementie.

Alzheimer Nederland heeft hier de afgelopen jaren voortdurend aandacht voor gevraagd. “De cijfers zijn nog schokkender dan we dachten. Per regio moet duidelijk worden wat er nodig is om de zorg te verbeteren. Hier ligt een opdracht voor zorgverzekeraars en zorgkantoren”, aldus Meerveld.


Foto: Mike Tekst & Beeld

 

Meer informatie

Casemanager hét aanspreekpunt

Lees waarom

 

Wat is een casemanager dementie?

Ga naar dementie.nl

 

Zorgen om nieuw Wmo-tarief

Bekijk wat er verandert

 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door