Ga direct naar de contentGa direct naar de content

De 500.000 dementievriendelijke Nederlanders hebben zich via de website samendementievriendelijk.nl geregistreerd. Op de website is het mogelijk om de gratis online training te volgen zodat je weet hoe je goed omgaat met dementie. Dat is belangrijk, want 1 op de 5 mensen krijgt dementie. De kans is dus groot dat je er zelf mee te maken krijgt, als patiënt, mantelzorger of op straat, in je werk of bij de sportclub. Het doel is dat alle mensen met dementie en hun mantelzorgers zich, door hun omgeving én de samenleving, beter ondersteund voelen. “En met de 500.000 dementievriendelijke mensen zijn we al hard op weg,” vertelt Gerjoke Wilmink. “De komende jaren gaan we nog meer Nederlanders trainen en bewust maken van de impact van dementie. Iedereen verdient het mee te blijven doen.”  

Tennissen in Zeist

Zoals bij tennisvereniging Griffensteyn in Zeist, daar zijn mensen met dementie van harte welkom. Daar organiseren getrainde vrijwilligers wekelijks een tennisuurtje, met aansluitend een kopje thee, voor zo'n tien deelnemers met dementie. Het doel is dat ze onderdeel van de maatschappij blijven en om fysiek sterker te worden, wat hun gezondheid en welzijn ten goede komt. Jan (79) heeft de ziekte van Alzheimer en is er vanaf de start in november 2021 bij: “Of je goed of minder goed speelt doet er niet toe. Het bewegen, de contacten en om bij een club te horen doen mij erg goed.” 

Iedereen kan dementievriendelijk worden

Weet jij wat je moet doen als je een klant met dementie aan de telefoon krijgt? Of als je iemand op straat ziet die het even niet meer weet? Het is belangrijk dat mensen dementie herkennen, contact maken en iemand op de juiste manier helpen, bijvoorbeeld op straat, in het café of in de bibliotheek of in werksituaties. Samen dementievriendelijk helpt met verschillende campagnes en trainingen de kennis van Nederlanders over dementie te vergroten en omgaan met mensen met dementie. Deelnemers van de trainingen leren stapsgewijs vaardigheden die belangrijk zijn wanneer ze in contact komt met mensen met dementie. Samen dementievriendelijk is een gezamenlijk initiatief van VWS en Alzheimer Nederland.