Nieuw: handreiking communicatie bij dementie

Hoe communiceer je als zorgprofessional met mensen met dementie en hun mantelzorgers? In de nieuwe handreiking Communicatie met mensen met dementie, hun mantelzorgers en betrokken zorgprofessionals staan praktische tips en concrete voorbeelden voor verzorgenden en verpleegkundigen. De handreiking sluit aan bij de nieuwe Zorgstandaard Dementie 2020.

De wetenschappelijk onderbouwde handreiking is ontwikkeld door het Trimbos-instituut, Nivel, Vilans en Alzheimer Nederland in samenwerking met V&VN, de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland en met subsidie van ZonMw.

 

Praktijkvoorbeelden en tips

De handreiking is bedoeld om zorgprofessionals te ondersteunen om hun communicatie aan te laten sluiten bij de persoon met dementie. Dit ervaren zij vaak als lastig. De handreiking bevat tips en animatievideo’s over het omgaan met mensen met dementie en ook met mantelzorgers. Ook geeft de handreiking handvatten over hoe zorgprofessionals met elkaar de zorg voor mensen met dementie goed kunnen afstemmen. De handreiking is bedoeld voor zorgprofessionals in de thuissituatie, zoals casemanagers dementie en wijkverpleegkundigen, in het verpleeghuis, en in het ziekenhuis. De handreiking is in samenwerking met zorgprofessionals ontwikkeld en in de praktijk met succes getest.

Alzheimer Nederland is blij met de handreiking. Communicatie met mensen met dementie en mantelzorgers is enorm belangrijk om hen passende ondersteuning en zorg te kunnen geven.
 

Bekijk de handreiking hier 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door