Huisarts weigert zorg te verlenen aan bewoners met dementie uit kleinschalige woonzorghuizen

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft huisartsen opgeroepen geen zorg meer te verlenen aan patiënten uit kleinschalige woonzorgvormen als de zorg daar niet op orde is. Huisartsen stellen dat veel van deze instellingen niet goed zorgen voor hun bewoners. Hierdoor komt deze zorg terecht op de schouders van de huisarts, aldus de LHV. Alzheimer Nederland vindt dit zeer zorgelijk. Julie Meerveld: “Bewoners met dementie worden hierdoor dubbel geraakt. Juist in woonzorghuizen waar de zorg niet op orde is, trekt de huisarts zich terug.”
 

Bewoners recht op 24-uurs zorg

Het probleem is dat ‘woonzorghuizen’ worden gezien als zorg die thuis wordt geleverd, waardoor de huisarts eindverantwoordelijk is. Bewoners in de huizen hebben een Wlz-indicatie, dus hebben het recht op 24-uurs zorg, zoals mensen in een verpleeghuis. Minister de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), geeft aan de signalen van huisartsen te herkennen, maar vindt dat cliënten niet geweigerd mogen worden. "Op dit moment wordt er onderzoek gedaan of de wijze waarop deze zorg betaald wordt anders moet", aldus De Jonge.  


Mensen met dementie de dupe

Alzheimer Nederland vindt het van belang dat er voldoende deskundigheid is in woonzorgvormen en dat huisartsen én specialisten in de ouderenzorg hier gezamenlijk in optrekken. Julie Meerveld: “Het is onbegrijpelijk dat mensen met dementie de dupe worden van discussies over wie voor welke zorg verantwoordelijk is. Voor mantelzorgers van deze mensen zorgt dit voor extra zorgen en belasting.” Uit de Dementiemonitor 2018 blijkt dat bijna één op de tien mantelzorgers met een naaste in een zorginstelling zich zwaar tot overbelast voelt. Mantelzorgers geven daarnaast aan dat er vaak onvoldoende (vast) personeel is. Alzheimer Nederland roept de minister op om op korte termijn duidelijkheid te bieden over structurele oplossingen voor woonzorghuizen.


Meer lezen

 

Foto: Mike Tekst & Beeld

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door