Hulpnetwerk WeHelpen en Alzheimer Nederland bundelen krachten

Via de website van WeHelpen kun je, samen met bekenden, zorgen voor een ander in een besloten, vertrouwde omgeving. Tevens kun je er buurtbewoners vinden die aangeven best eens een handje te willen helpen. Dit verhoogt de mogelijkheid om langer thuis te blijven wonen in de bekende omgeving en met mensen om je heen die je goed kent. Alzheimer Nederland gelooft in deze werkwijze en sluit zich graag aan bij de coöperatie en de beweging.

Samen ondersteunen

De infrastructuur van WeHelpen en het platform met de functies sluiten aan bij de doelstelling van Alzheimer Nederland: werken aan een goede kwaliteit van leven van mensen met dementie, hun mantelzorgers en naasten. Marco Blom, plaatsvervangend directeur van Alzheimer Nederland: “We weten als geen ander waar iemand die wordt geconfronteerd met dementie mee te maken krijgt. Vanuit onze kennis en ervaring én onze ruim 5.000 vrijwilligers willen we mensen met dementie zo lang mogelijk thuis laten wonen. Doel is om de mantelzorger te ondersteunen in de kwaliteit van leven en de belasting waar mogelijk te verlichten. WeHelpen biedt mogelijkheden voor een sociaal netwerk waarin taken worden gedeeld en onderling goed wordt afgestemd. De website heeft een brede basis in Nederland en wordt op tal van plekken in Nederland lokaal ingezet en ondersteund door gemeenten, welzijn-, professionele en vrijwillige organisaties. Hier liggen mooie kansen om lokaal krachten te bundelen en veel mensen te bereiken en te ondersteunen.”

Samen waarde creëren

Ook WeHelpen is blij met de voorgenomen samenwerking. Coen van de Steeg, directeur en oprichter van WeHelpen: “Samen met Alzheimer Nederland en onze ruim 140 coöperatieleden willen we in 2017 gericht waarde creëren voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. We merken dat het netwerk rondom iemand met dementie vaak worstelt met het gebrek aan specifieke kennis. Hoe verloopt de ziekte? Waar moet je op letten? Door de samenwerking met Alzheimer Nederland kunnen we een praktisch en bewezen instrument uitbreiden met kennis en tips van ervaringsdeskundigen op dit gebied. De mantelzorgers en iedereen om hen heen kunnen daar gelijk van profiteren op een centrale, vertrouwde en toegankelijke plek. Belangrijk is dat het via WeHelpen mogelijk is om op een veilige manier hulp van anderen te vinden en te organiseren."

wehelpen-alzheimernederland.jpg

Op 19 december ondertekende Marco Blom (links) en Coen van de Steeg het contract.

Tips voor mantelzorgers

Help me! Tips van mantelzorgers voor familie en vrienden

Voor mantelzorgers: 80 tips over omgaan met dementie

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door