Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Meedoen in de samenleving

Er zijn veel manieren om te zorgen dat mensen met dementie én hun naasten mee kunnen doen in onze samenleving. Een belangrijke is het aanbieden van activiteiten, zoals samen een diner bereiden bij de Onvergetelijke Kookclub, een informatiemiddag in een ontmoetingscentrum of  een middag sjoelen met wijkgenoten.

Investeren in activiteiten vergroot zorgarme jaren

Door actief te zijn en in contact met anderen te blijven voelen mensen met dementie zich beter. Het beïnvloedt de kwaliteit van leven en draagt bij aan de gezondheid. Dat is dan ook een van de doelen van de Nationale Dementiestrategie 2021-2030. Julie Meerveld, manager belangenbehartiging, roept gemeenten op: “Investeer in ontmoetingsplekken met activiteiten voor mensen met dementie. Kies voor positieve activiteiten die aansluiten bij wat mensen met dementie wél kunnen. Dat is cruciaal. Het biedt structuur in de week en doorbreekt isolement en houdt je fit. Hierdoor vergroot je het aantal zorgarme jaren en stelt het moment dat extra zorg nodig is uit.” 

Inspiratie uit de praktijk

In het online magazine zijn veel mooie voorbeelden uit de praktijk te vinden. De inspiratiewijzer bevat onder andere ‘best practices’ en aansprekende voorbeelden uit de praktijk. Via een stappenplan en een rubriek met tips uit de praktijk, kom je snel terecht bij tools en handvatten om direct aan de slag te gaan. Ook staat er een inspirerend interview met Dementierapporteur Tamara van Ark in.