Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Meedoen in de samenleving

Koffiedrinken in een Alzheimer Café, een informatiemiddag in een ontmoetingscentrum of gewoon een middag sjoelen met wijkgenoten. Er zijn talloze manieren om te zorgen dat mensen met dementie en hun naasten mee kunnen doen in onze samenleving. Daardoor blijven zij langer actief, gezond én in contact met anderen. Dat is dan ook een van de doelen van de Nationale Dementiestrategie 2021-2030. In de nieuwe Inspiratiewijzer lees je hoe gemeenten dit kunnen aanpakken.

Gemeenten faciliteren

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het aanbieden van dagactiviteiten voor mensen met dementie en hun naasten. Marijn van Ballegooien, wethouder in Amstelveen en lid raad van advies Nationale Dementiestrategie 2021-2030, moedigt gemeenten in het voorwoord van de inspiratiewijzer aan om hiermee aan de slag te gaan. ‘Het gaat bij leven met dementie om meer dan medische zorg en hulp bij het huishouden. Ondersteuning bij de sociale kant is minstens zo belangrijk. Dat betekent: meer maatwerk bieden in het aanbod van ontmoeting en betekenisvolle activiteiten.’

Inspiratiewijzer

Er zijn veel mooie voorbeelden in de praktijk te vinden. De nu uitgekomen inspiratiewijzer bevat een aantal ‘best practices’ en aansprekende voorbeelden uit de praktijk. Via een stappenplan en een rubriek met tips uit de praktijk, kom je snel terecht bij tools en handvatten om direct aan de slag te gaan. 

Julie Meerveld, Hoofd belangenbehartiging en regionale hulp Alzheimer Nederland:

We zijn heel trots op deze inspiratiewijzer. Gemeenten krijgen zo handvatten om concreet aan de slag te gaan met het aanbod dagactiviteiten die (ook!) voor mensen met dementie en hun naasten aantrekkelijk zijn. Dat aanbod moet bijvoorbeeld niet betuttelend zijn, het moet je dag de moeite waard maken en aansluiten op je eigen interesses

De inspiratiewijzer is tot stand gekomen met medewerking van Alzheimer Nederland, Movisie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In de loop van het jaar wordt de inspiratiewijzer nog verder uitgebreid.

Subsidie aanvragen voor gemeenten 

Deze inspiratiewijzer is een van de drie pijlers van het programma ‘Versterking aanbod dagactiviteiten voor mensen met dementie’. Tot en met 1 februari 2022 kunnen gemeenten subsidie aanvragen voor het verder ontwikkelen van een toegankelijk en meer toekomstbestendig aanbod dat aansluit bij de behoeften van thuiswonende mensen met dementie en hun naasten. Kijk hier voor de subsidieoproep.