Ga direct naar de contentGa direct naar de content

In het onderzoek onder ruim 8.700 mensen van 70 jaar en ouder vergeleken onderzoekers mensen die langdurig getrouwd zijn met mensen die alleenstaand of gescheiden waren. Tijdens de 24 jaar van het onderzoek bleken de mensen die langdurig getrouwd zijn minder vaak dementie te krijgen. Bijzonder is dat getrouwd zijn de norm is. Slechts 4% was gedurende het gehele onderzoek nooit getrouwd. 

Verschillen tussen de groepen

De verschillen in risico op dementie tussen lang getrouwde mensen, gescheiden mensen en mensen die nooit zijn getrouwd, zijn gemiddeld genomen niet zo groot. Daarnaast vonden de onderzoekers andere factoren die verschilden tussen de groepen. Zo hadden de mensen die getrouwd waren wat minder vaak problemen als een depressie of andere aandoeningen. Ze hadden ook vaker goede vrienden in hun sociale netwerk en overgewicht, diabetes en hoge bloeddruk kwamen minder vaak voor. Allemaal risicofactoren van dementie.

Invloed van kinderen

Ook het hebben van kinderen bleek van invloed. Mensen met kinderen hadden minder vaak dementie. De onderzoekers vermoeden dat de sociale contacten via de kinderen zorgen voor het effect. Mensen blijven als het ware mentaal actief door het contact met de (klein)kinderen. Een ander effect is volgens de onderzoekers mogelijk dat kinderen de ouders kunnen motiveren om gezond te leven. 

Gedrag is van belang

Het onderzoek laat vooral hele grote verschillen zien tussen mensen. Als groep hebben getrouwde mensen wel een wat lager risico op dementie, maar de groepen zijn zeer divers. Gezond levende vrijgezellen hebben veel meer kans op een lang en gezond leven dan de kettingrokende en ongelukkig getrouwde mensen. 

Waarom dan onderzoek naar trouwen?

Het idee dat getrouwde mensen gemiddeld gezonder leven en minder dementie krijgen, is niet nieuw. Stel dat het bewijs heel sterk zou zijn, dan is deze informatie interessant om bijvoorbeeld preventieprogramma’s specifiek te richten op vrijgezellen of mensen die zijn gescheiden. Hoewel de verbanden niet heel sterk zijn, levert het onderzoek toch iets interessants op. De mensen die gescheiden zijn, hun partner hebben verloren, geen kinderen hebben of weinig vrienden hebben, hebben allemaal een (klein beetje) hoger risico op dementie. Laten we daarom met Valentijn onze vriendschappen vieren, de eenzamen bezoeken en een beetje op elkaar letten. Niet voor het grote effect op dementie, maar voor het mooie moment voor jou en de ander.