Ga direct naar de contentGa direct naar de content

Iedere maand verschijnen er meer dan 500 wetenschappelijke artikelen over dementie. De onderwerpen zijn zeer uiteenlopend, maar helaas zien we vaak dat niet de meest belangwekkende artikelen de media halen. Dat geldt helaas ook voor het artikel op medicalnewstoday.com. Het onderzoek werd uitgevoerd bij mensen met ernstige dementie en de resultaten waren wetenschappelijk gezien niet heel indrukwekkend. 

Klein onderzoek is zeer onbetrouwbaar

Kleine studies als deze zijn heel gevoelig voor de hoop en mening van de artsen die het onderzoek uitvoeren. Het is heel menselijk om de resultaten die je ziet toe te schrijven aan de behandeling, of om verbetering te zien bij mensen die min of meer stabiel bleven. Kortom, de resultaten zijn op dit moment nog erg onbetrouwbaar. Dat zal voorlopig zo blijven, ook al lopen er enkele andere kleinschalige onderzoeken naar straling tegen dementie die naar verwachting dit jaar of volgend jaar hun resultaten publiceren. 

Groter onderzoek is noodzakelijk

Wanneer al deze onderzoeken in dezelfde richting wijzen, zal wellicht groter onderzoek volgen. Daarbij is het belangrijk te realiseren dat het zeker een jaar of 10 duurt voordat onderzoek met de benodigde grote groepen mensen is uitgevoerd. Als dat onderzoek laat zien dat het werkt, zal bestraling bij dementie pas een geregistreerde behandeling worden. 

Bij alzheimer zien we vaak dat er wel duizend mensen behandeld moeten worden om een resultaat te vinden. Dit komt door de grilligheid van de ziekte. Zo hebben mensen bijvoorbeeld goede en slechte dagen, en verloopt de ziekte bij de ene patiënt sneller dan bij de ander. Omdat kleinschalig onderzoek zo gevoelig is voor toevallige vondsten vallen minstens 9 van de 10 behandelingen af. Vaak omdat ze toch niet werkzaam zijn, maar soms ook omdat de bijwerkingen te zwaar zijn. 

Het effect van nieuwe en bijzondere ervaringen op mensen met dementie

In onderzoek zien we vaker dat mensen met gevorderde dementie zich na een behandeling of ervaring ineens beter voelen, en helderder spreken en denken. Mantelzorgers van mensen met dementie in een gevorderd stadium hebben ons dit bijvoorbeeld verteld over een behandeling met antibioticum, een bezoek aan familie, tijdens hoge koorts, na het bezoek van een huisdier of na het horen van bekende muziek. Waarschijnlijk hebben de nieuwe en bijzondere ervaringen effect op mensen met dementie. Dat is een goede reden om mensen met dementie te stimuleren met leuke en plezierige activiteiten. Meer informatie hierover vind je op dementie.nl.