Kandidaat-Kamerleden op bezoek bij Alzheimer Cafés

In heel Nederland organiseren vrijwilligers maandelijks een Alzheimer Café voor mensen met dementie, partners, familie, zorgverleners en andere belangstellenden. Daar delen bezoekers praktische informatie en wisselen families ervaringen uit over het dagelijkse leven met dementie. Het is een plek van samenkomst; om mooie en verdrietige momenten met elkaar te delen. Alzheimer Nederland heeft, met regionale Alzheimer Cafés, kandidaat-Kamerleden aangeboden om een bijeenkomst bij te wonen. “Je kunt alleen spreken over dementie en zorg als je er kennis van neemt en je tussen de ervaringsdeskundigen zelf begeeft. Het alzheimer café is hiervoor een ideale plek, omdat er veel mensen tegelijk aanwezig zijn die kunnen vertellen over de impact van de ziekte. Op deze manier voeden wij de kandidaat-Kamerleden en hopen wij dat zij de ervaringen uit het café meenemen in hun toekomstige activiteiten in de Tweede Kamer. Ook met een nieuw kabinet straks gaan we hier uiteraard mee door”, aldus Julie Meerveld manager belangenbehartiging en regionale hulp.

50Plus, GroenLinks en ChristenUnie al op bezoek.

Op 9 februari bezocht Wilma Schrover van 50Plus het Alzheimer Café in Leiden. Zij hoorde daar dat mensen last hadden van de schotten die er bestaan tussen de verschillende wetten waar mensen met dementie mee te maken hebben (Wmo, Zvw, Wlz). “Ik wil af van die schotten, op die manier kan er worden ingezet op betere zorg thuis.”. Corinne Ellemeet van GroenLinks bezocht op 23 februari het Alzheimer Café in Amstelveen. Ook zij hoorde van verzorgenden en familie dat de schotten tussen die wetten een probleem zijn om op het juiste moment de juiste hulp bij dementie te geven. Als een mogelijke oplossing hiervoor zei zij: “ Als kamerlid wil ik graag met Alzheimer Nederland nadenken over persoonsvolgende budgetten”. En op 21 februari bezocht kandidaat Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie het Alzheimer Café in Groningen. Van der Graaf was geraakt door de bijzondere verhalen die met elkaar tijdens het café werden gedeeld.  “Wat fijn dat er alzheimer cafés zijn”, aldus Van der Graaf.

Alzheimer Nederland is de kandidaat-Kamerleden dankbaar voor hun bezoek. En is blij met de inzet en gastvrijheid van de cafés om de politici te ontvangen. De komende periode zullen ook andere kandidaat-Kamerleden de Alzheimer Cafés door het land bezoeken.

1 op de 6 mantelzorgers zwaar belast of overbelast

Dementiezorg staat hoog op de politieke agenda. Juist door een bezoek aan een Alzheimer Café kregen kandidaat-Kamerleden zelf de kans verhalen van aanwezigen te horen. En te ervaren wat een Alzheimer café voor patiënten, mantelzorgers en andere betrokkenen kan betekenen. Bent u benieuwd naar de standpunten van de verschillende politieke partijen. Kijk hier voor een volledig overzicht. Stem met uw hart op 15 maart. #stemdementievriendelijk.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door