Alzheimer Nederland heeft eerste eigen hoogleraar: Kees Blankman

Kees Blankman wordt bijzonder hoogleraar Juridische  bescherming van ouderen en meerderjarigen met beperkingen

Kees Blankman sprak donderdag 24 oktober zijn inaugurele rede uit. Hij aanvaardt daarmee zijn ambt als bijzonder hoogleraar Juridische Bescherming van Ouderen en Meerderjarigen met Beperkingen bij de VU. Kees Blankman staat voor onderzoek naar wilsbekwaamheid in de praktijk. Als geen ander kan hij moeilijke juridische thema's op een aansprekende manier uitleggen aan mensen die leven met dementie. 

Deze bijzondere leerstoel aan de Juridisch Faculteit is ingesteld vanwege Alzheimer Nederland. Gerjoke Wilmink, directeur van Alzheimer Nederland: ‘’Wij zijn heel blij dat Kees Blankman deze leerstoel wil aanvaarden. Hij staat precies voor wie wij willen zijn. Onderzoek naar wat er toe doet, naar wilsbekwaamheid, en dat heel erg ingebed in de praktijk. Wij kennen hem als iemand die als geen ander moeilijke juridische dilemma’s op een aansprekende manier kan uitleggen aan mensen die moeten leven met dementie.’’
 

Op welke thema's richt Kees Blankman zich?

Als bijzonder hoogleraar richt Blankman zich op het bevorderen van de eigen regie van ouderen en meerderjarigen met beperkingen in het recht. Ook zet hij zich in voor het bewaken van de rechten van degenen die hun eigen belangen niet goed kunnen behartigen, door wilsonbekwaamheid of een andere oorzaak. Verder begeleidt Blankman een promovenda die onderzoek doet naar levenstestamenten én is hij betrokken bij de aanvraag van twee grote Europese onderzoeksprojecten, die te maken hebben met de ondersteuning en bescherming van kwetsbare ouderen door middel van volmachten of anderszins.
 

Wat doet Kees Blankman zoal voor Alzheimer Nederland? 

In 1987 was Kees Blankman al betrokken bij onze eerste brochure 'Dementie en rechtsbescherming’. Hij heeft cursussen gegeven voor vrijwillige mentoren (1999 - 2005). Hij gaf een studiedag rechtsbescherming voor onze vrijwilligers van de Alzheimer Telefoon (2019). Hij informeerde medewerkers van Alzheimer Nederland over de Wet zorg en dwang in begrijpelijke taal (2019). Hij heeft meegelezen met de vernieuwde brochure over rechtsbescherming ‘Regelen bij dementie’ (2019). En hij is onze vraagbaak voor complexe vragen van betrokkenen bij dementie. Het is dus heel divers en waardevol wat Kees Blankman voor ons doet.
 

Achtergrond Kees Blankman

Kees Blankman studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Utrecht. Sinds 1976 is hij werkzaam aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid waar hij is gepromoveerd op het proefschrift Curatele voor personen met een geestelijke stoornis en bescherming op maat. Als onderzoeker en universitair docent Familie- en Gezondheidsrecht ging zijn aandacht vooral uit naar rechtsbescherming van wilsonbekwame meerderjarigen. Deze focus bleek uit talrijke publicaties en voordrachten (nationaal en internationaal) waarin hij soms direct, soms indirect een bijdrage leverde aan de activiteiten van Alzheimer Nederland. Blankman is lid van het Alzheimer Europe Expert Advisory Panel en rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Gelderland, locatie Zutphen.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door