Keuzes rond het levenseinde bij dementie

Mensen met beginnende dementie (75+) die een euthanasieverklaring hebben opgesteld, en die samen met twee naasten willen praten over de impact van deze keuze.

Waarom dit onderzoek?

Steeds meer mensen willen controle over het moment en de wijze van sterven; je wilt zelf bepalen hoe en wanneer je sterft, en het liefst op een manier die bij jou past.

Wensen en voorkeuren ten aanzien van het levenseinde worden dan ook steeds vaker besproken met naasten en betrokken zorgverleners, vaak vooruitlopend op de toekomst.

Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een niet-reanimatieverklaring, een behandelverbod, een wilsbeschikking, een levenstestament of een euthanasieverklaring.

Deze keuzes en beslissingen hebben niet alleen een grote impact op jezelf maar ook op je omgeving. In dit onderzoek willen wij deze keuzeprocessen en de impact ervan beter begrijpen. Daarnaast willen we beter begrijpen hoe je gesprekken over dit soort belangrijke keuzes het beste kunt voeren.

Met de uitkomsten willen we de zorg voor mensen met dementie, en hun naasten verbeteren. Het onderzoek wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Meedoen met dit onderzoek?

Voor dit onderwerp worden drietallen gezocht die samen bereid zijn om te participeren in het onderzoek: een oudere (75+) samen met twee belangrijke naasten. Mensen kunnen niet individueel meedoen aan dit onderzoek.

Deze drietallen worden gedurende een periode van anderhalf tot twee jaar drie keer (afzonderlijk van elkaar) geïnterviewd. Belangrijke onderzoeksvragen zijn bijvoorbeeld: wat is de emotionele impact van deze keuze voor de verschillende betrokkenen, zowel voor jezelf als voor mijn naasten? Hoe voer je eigenlijk een goed gesprek over dit soort keuzes, en wat kun je hierin voor elkaar betekenen?

Aanmelden of meer weten?

Heeft u beginnende dementie? En heeft u een euthanasieverklaring voor in de toekomst opgesteld, of overweegt u dit sterk? En vindt u het interessant om samen met twee naasten mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek? Meld u dan aan via: e.vanwijngaarden@uvh.nl

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door