Klein onderzoek geeft hoopvol resultaat tegen Alzheimer

Medicijnen in een potje

Op 2 november verscheen in het wetenschappelijke tijdschrift Science Translational Medicine het resultaat van een onderzoek naar een nieuw medicijn tegen de ziekte van Alzheimer (zie ook NRC en Volkskrant). Het middel, verubecestat, kon in een klein onderzoek bij 32 mensen met de ziekte van Alzheimer de hoeveelheid van het schadelijke alzheimereiwit amyloïd in het hersenvocht verminderen. Of dit ook betekent dat de ziekte wordt vertraagd is niet bekend. Grotere onderzoeken, waarvan de resultaten in 2019 en 2021 verschijnen, moeten daar uitsluitsel over geven. Bij succes zou het middel op zijn vroegst in 2022 op de markt kunnen komen.

Bijzonder aan verubecestat is het werkingsmechanisme. Het middel, een zogenaamde bèta-secretase remmer, vermindert de werkzaamheid van een enzym in de hersenen, dat verantwoordelijk is voor de productie van het schadelijke alzheimereiwit amyloïd. Andere middelen die tegen alzheimer worden ontwikkeld, activeren vaak het afweersysteem om amyloïd na de vorming weer op te ruimen. Een nadeel van deze medicijnen is de kans op bijwerkingen, omdat de afweerreactie ook schadelijk kan zijn voor het gezonde hersenweefsel. In het kleine onderzoek naar verubecestat werden geen ernstige bijwerkingen gemeld.

Gestart met grotere onderzoeken

Het onderzoek waarvan nu de resultaten zijn gepubliceerd, vond al in 2012 plaats. De resultaten waren toen aanleiding om twee grotere onderzoeken te starten. Een onderzoek met ruim 2000 deelnemers, bestudeert het effect van het middel gedurende anderhalf jaar. De resultaten van dat onderzoek worden in 2019 verwacht. Resultaten van een tweede onderzoek onder 1500 mensen, die het middel twee jaar slikken, worden verwacht in 2021. Omdat het middel in verschillende doseringen wordt getest, moeten beide onderzoeken worden afgewacht om voldoende te weten over de mogelijke werkzaamheid en bijwerkingen van het middel. Bij positief resultaat zal het middel, na registratie en beoordeling, op zijn vroegst in 2022 op de markt komen. Daarmee is dit onderzoek het verst gevorderde onderzoek naar dit type medicijn. Andere farmaceuten zijn echter ook bezig met de ontwikkeling van soortgelijke medicijnen.

Deelname aan onderzoek

Het onderzoek naar verubecestat vindt wereldwijd plaats, ook in Nederland. In Nederland zijn echter alle deelnemers aan het onderzoek al geworven en is het niet mogelijk om deel te nemen aan dit onderzoek. Op onze website vindt u echter een lijst met onderzoeken naar andere behandelingen tegen de ziekte van Alzheimer, die nog wel op zoek zijn naar deelnemers.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door