Knelpunten in de diagnostiek

Vestiging Alzheimer Nederland

Vandaag spreekt de Tweede Kamer over de eerstelijnszorg. Alzheimer Nederland heeft de woordvoerders van de politieke partijen benaderd met zorgen dat 40% van de mensen met dementie geen diagnose krijgt daarmee ook geen toegang tot hulp en praktische informatie. Mensen kunnen zich daardoor onvoldoende voorbereiden op thuis leven met dementie. Wijkverpleegkundigen in wijkteams zouden ouderen in hun wijk kunnen helpen richting diagnose maar doen dat nog niet.

Tijdig diagnosticeren
Het op tijd diagnosticeren van dementie zorgt ervoor dat de ziekte in een vroeg stadium kan worden gestabiliseerd. Mensen kunnen hierdoor de juiste zorg en informatie ontvangen over de ziekte en daarom ook beter en langer thuis wonen. Helaas komt het te vaak voor dat de diagnose dementie te laat wordt gesteld.

Wijkteams en huisartsen zijn overbelast en daarnaast niet altijd volledig geïnformeerd over dementie. Daardoor  duurt de diagnose al snel te lang, 1,2 jaar. Zo blijkt uit onderzoek van Movisie deze week dat wijkteams een te breed takenpakket meekrijgen van gemeenten waardoor zij overbelast raken en niet aanwezig zijn in de wijk. Het ontbreekt hen aan tijd en capaciteit voor onder andere tijdige diagnostiek. De overbelasting zal alleen maar toenemen: uit een onderzoek van KIWA en Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) blijkt dat het tekort aan wijkverpleegkundigen in 2019 tegen de 1.000 op zal lopen.

Investeren in wijkteams
Wijkverpleegkundigen zijn nodig om dementie op tijd te diagnosticeren en begeleiding en informatie te organiseren nadat de diagnose is gesteld. Alzheimer Nederland heeft minister Schippers daarom opgeroepen samen met de gemeenten te investeren in wijkteams zodat ze toekomen aan belangrijke taken zoals tijdige diagnostiek. Daarnaast is het van belang om aandacht te besteden aan dementiediagnostiek in de basisopleiding van huisartsen. Op die manier raakt ook de huisarts beter bekend met dementie.

Meer informatie
Hier leest u meer over het stellen van een diagnose bij dementie en het belang daarvan. 

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door