Knelpunten in de ouderenzorg

Vestiging Alzheimer Nederland

Aanstaande donderdag spreekt de Tweede Kamer over ouderenzorg. Alzheimer Nederland heeft de woordvoerders van de politieke partijen benaderd met drie knelpunten die zij ziet in de ouderenzorg. Het gebruik van psychofarmaca in de ouderenzorg is gelijk gebleven. Uit de praktijk blijkt dat casemanagement, voor mensen met dementie die op een wachtlijst staan voor een verpleeghuis, niet altijd beschikbaar. Tot slot krijgt Alzheimer Nederland signalen dat de mogelijkheden voor beweging en activiteiten in de verpleeghuizen kwalitatief onder de maat zijn.

Psychofarmaca oneigenlijk gebruik terug naar nul
Alzheimer Nederland maakt zich zorgen over het gebruik van psychofarmaca in de ouderenzorg, specifiek voor mensen met dementie en onderschrijft de ambitie van staatssecretaris Van Rijn om het oneigenlijk gebruik van psychofarmaca terug te brengen naar nul. Dit vraagt om meer kennis van dementie en aandacht voor alternatieve interventies binnen de opleiding en bij- en nascholingstrajecten van verpleegkundigen en verzorgenden. Op deze wijze kan er meer kwaliteit, deskundigheid en maatwerk geboden worden in de zorg voor mensen met dementie. 

Waarborg recht op casemanagement
Het behoud van de vertrouwde casemanager ontlast de mantelzorger en maakt een warme overdracht bij verhuizing naar het verpleeghuis mogelijk. Staatssecretaris Van Rijn heeft zeer recent, in een brief aan de Tweede Kamer, aangegeven dat casemanagement voor iedereen beschikbaar moet zijn. Uit de praktijk blijkt echter dat casemanagement niet altijd beschikbaar is, niet altijd wordt toegewezen en zelfs dat de vertrouwde casemanager moet stoppen als de patiënt op de wachtlijst voor het verpleeghuis staat. Alzheimer Nederland vraagt daarom specifiek om deze kwestie te betrekken in het toegezegde onderzoek casemanagement dementie.

Maatwerk bij dagactiviteiten
Activiteiten dragen bij aan een waardig leven voor mensen met dementie, zowel thuis als in het verpleeghuis. Vanuit mantelzorgers krijgt Alzheimer Nederland geregeld signalen dat de mogelijkheden voor beweging en activiteiten in de verpleeghuizen kwalitatief onder de maat zijn. Daarnaast zijn de mantelzorgers negatief over de afstemming van activiteiten op de wensen en behoeften van bewoners en de afwisseling in activiteiten.

Meer informatie
Lees meer over de ervaringen van mantelzorgers met dementiezorg en over de veranderingen in de zorg in 2015.

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door