Knipperend licht stimuleert de hersenen

Lampjes die 40 keer per seconde knipperen stimuleren hersencellen en brengen de hoeveelheid schadelijke alzheimereiwitten omlaag. Dat is de conclusie die Amerikaanse onderzoekers in december vorig jaar trokken. Met lichtflitsen kunnen de wetenschappers hersencellen van muizen stimuleren en ze in een bepaald ritme activeren. Het is een interessante nieuwe aanpak, maar bevindt zich nog in een vroeg stadium. De komende jaren zal het onderzoek zich richten op een mogelijke toepassing bij mensen.

Minder schadelijke eiwitten

In het onderzoek stimuleren de onderzoekers muizenhersenen met behulp van LED-lampjes. De hoeveelheid schadelijke alzheimereiwitten halveerde na slechts één uur per dag stimuleren. Daarnaast was het afweersysteem in de hersenen actiever. Het afweersysteem is onder andere belangrijk voor de afbraak van schadelijke eiwitophopingen en helpt de hersencellen gezond te houden.

Ritme

Met 40 lichtflitsen per seconde zijn de lampjes in staat hersencellen op ditzelfde tempo te activeren. Dit specifieke tempo is belangrijk en wordt gammaritme genoemd. Het lijkt vooral erg belangrijk, omdat het in gezonde mensen sterker zichtbaar is wanneer ze zich concentreren. Het is bekend dat het gammaritme minder sterk is bij mensen met alzheimer. Dit is dan ook de voornaamste reden dat de wetenschappers het wilden versterken en wilden kijken of dat gunstig is.

Van muis naar mens

Dat het gammaritme invloed heeft op de ziekteprocessen van de ziekte van Alzheimer is een belangrijke ontdekking. Zodra duidelijk is of lichttherapie effectief is bij mensen, zal het snel toegepast kunnen worden. Het maken van een apparaat met knipperende lampjes is namelijk relatief eenvoudig. Tot die tijd is er veel onderzoek nodig. De techniek is nog niet getest bij mensen en het is onduidelijk of het effect door het hele brein gelijk is. Verder is het effect van de stimulatie slechts voor één dag zichtbaar. Helaas duurt onderzoek naar verwachting nog lang. Het zal minstens tien tot twintig jaar duren voordat therapieën op de markt gebracht kunnen worden die op dit onderzoek gebaseerd zijn. Desondanks biedt het een opening. Het is een nieuwe invalshoek voor therapieën, die hopelijk in de toekomst alzheimer kunnen uitstellen, vertragen of zelfs stoppen.

Door: Robin Goudeketting

Dit nieuwsbericht is gepubliceerd door